Kruisweg Statie 1

JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

 


 

Het volk schreeuwt: "Aan het kruis met Hem! Aan het kruis met Hem!"

statie 1 | afb. 2