De wereldkerk in cijfers (2001)Er leven op de wereld 1.050 miljoen gedoopte katholieken,
dat is 17,3 % van de wereldbevolking.

49,4 % van alle katholieken wonen in Noord-, Midden- en Zuid Amerika.
26,7 % in Europa
12,4 % in Afrika
10,7 % in Azië
0,8 % in Oceanië

Na een neergang in het aantal priesterroepingen van het laatste kwart van de vorige eeuw, kan er nu een toename worden geconstateerd, althans van de diocesane priesters (vroeger ook wel "wereldgeestelijken" genoemd): In 1978 waren er 63.882 nieuwe priesterkandidaten; in het jaar 2000 waren dat er 110.583.

De belangrijkste groei was in Afrika, waar het aantal seminaristen is verdrievoudigd. Echter, ook in Azië is er een sterke groei, nl. van 125 %. In Amerika is er een groei van 65%; in Europa van 12%.

Terwijl het aantal "wereldgeestelijken" het afgelopen jaar steeg met 789, daalde het aantal priesters van kloosterorden en congregaties (paters) met 600.

Er zijn in de wereld:

  1. 4.092.725 broeders, zusters en paters die zich inzetten voor de geloofsverkondiging;
  2. 4.541 bisschoppen (waarvan er in het jaar 2001 161 nieuw zijn benoemd);
  3. 405.178 priesters (waarvan 265.781 diocesane priesters);
  4. 27.824 permanente diakens;
  5. 55.057 mannelijke kloosterlingen die de eeuwige geloften hebben afgelegd, maar geen priester zijn;
  6. 801.185 vrouwelijke kloosterlingen die de eeuwige geloften hebben afgelegd;
  7. 30.687 leden van seculiere instituten (zoals bijvoorbeeld "De Kommel", waarvan kapelaan Martinus en Cornelius lid zijn);
  8. 126.365 leken-missionarissen;
  9. 2.641.888 katecheten.

Momenteel onderhoudt de Heilige Stoel met 174 staten diplomatieke betrekkingen.

Bron: Pauselijk Jaarboek 2002 [Annuario Pontificio 2002] / Zenit