Bisschop Gijsen overleden


 

Mgr. Joannes Gijsen
bisschop van Roermond van 1972 tot 1993

Op zaterdag 29 juni a.s. zullen wij hem tijdens de requiemmis om 10.30 uur uitgeleide doen vanuit de Roermondse Sint Christoffel kathedraal.

Mgr. Gijsen zal op het kloosterkerkhof van de zusters Karmelietessen Kolleberg 2 te Sittard worden bijgezet.


MGR. JOANNES GIJSEN (1932-2013)

Mgr. F. Wiertz in een brief d.d. 25 juni 2013:
"Op maandag 24 juni 2013 is na een rijk leven als priester en bisschop, na het ontvangen van het sacrament der zieken, geheel overgegeven in de handen van de Heer, onze medebroeder oud-bisschop van Roermond, Joannes Mathijs Gijsen overleden.
In een turbulent leven in dienst van God en Zijn Kerk heeft Mgr. dr. Joannes Gijsen met al zijn gaven getracht de weg te bereiden voor de Heer. Hij was meer dan 21 jaar in een geseculariseerde tijd bisschop van Roermond, tot 1993 en later in Reykjavik op IJsland.

In zijn optreden had hij profetische visies. Nog steeds zijn we dankbaar voor de oprichting van het Grootseminarie Rolduc. Hij was er trots op tweehonderd priesters te hebben gewijd.
Zeker was zijn leven ook getekend door verdriet en pijn. Na een pijnlijke ziekte zag hij uit naar de ontmoeting met de Verrezen Heer. Op het feest van zijn patroon, Johannes de Doper, werd dit verlangen werkelijkheid."

Curriculum vitae:
De overledene werd op 7 oktober 1932 geboren te Oeffelt (Noord-Brabant).
Op 6 april 1957 werd hij in de Caroluskapel van het Grootseminarie te Roermond tot priester gewijd.
Hij werd met ingang van 6 augustus 1957 benoemd tot kapelaan in de parochie OLV van Altijddurende Bijstand te Valkenburg.
Met ingang van 3 augustus 1959 werd hij benoemd tot godsdienstleraar aan het Kleinseminarie Rolduc. Tegelijkertijd studeerde hij kerkgeschiedenis en theologie aan de universiteit van Bonn, waar hij in 1964 promoveerde.
Hij werd m.i.v. 16 juli 1963 tevens benoemd tot docent aan het Grootseminarie.
In de periode 1967 tot 1972 was hij op meerdere plaatsen in het bisdom rector, leraar en docent.
Op 20 januari 1972 werd hij benoemd tot 22ste bisschop van Roermond.
Zijn bisschopswijding vond op 13 februari plaats in de Sint-Pietersbasiliek te Rome door paus Paulus VI. Op 4 maart vond de inbezitneming van de zetel in de Roermondse kathedraal plaats. Zijn wapenspreuk luidde: "Parate viam Domini (Bereidt de weg des Heren)".
Per 23 januari 1993 kreeg hij eervol ontslag als bisschop van Roermond en werd hij met gelijke datum benoemd tot titulair bisschop van Maastricht. Hij werd rector van een zusterklooster in Walpersdorf (Oostenrijk) tot hij op 12 oktober 1995 werd benoemd tot apostolisch administrator en vanaf 25 mei 1996 tot bisschop van Reykjavik (IJsland).
Dit bleef hij tot hij op 30 oktober 2007 met emeritaat ging. Toen keerde hij terug naar het bisdom Roermond en nam hij de zielzorg van de zusters Karmelietessen in Sittard op zich.