Priesterwijding en eerste Heilige Mis van kapelaan Slaven Brajković


 

In vijf parochies van Maastricht is sedert vorig jaar oktober de uit KroatiŽ afkomstige Slaven Brajković als diaken werkzaam: in Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby.
Zondag 27 mei zal hij om 10.30 uur zijn plechtige Eerste Heilige Mis opdragen in de kerk van Heugem, gelegen aan de Heugemer Pastoorstraat. Harmonie St. Michael en diverse koren van de parochies waarin hij werkt, zullen deze feestelijke viering opluisteren.
Aansluitend zal er in de Oude Harmoniezaal, Heugemerstraat 76, een receptie worden gehouden. Voor de viering van de Eerste H. Mis en de receptie is eenieder van harte welkom.
Het is natuurlijk ook mooi als u de dag ervoor, zaterdag 26 mei, om 10.30 uur aanwezig kunt zijn bij zijn priesterwijding in de kathedraal van Roermond.

Belangrijk: Zondagmorgen 27 mei kan er niet geparkeerd worden op het kerkplein! Op de website www.parochieheugem.nl zullen parkeermogelijkheden in de nabije omgeving worden vermeld.

Pastoor Horsch, mede namens het Kerkbestuur en de ParochiŽle Bestuursraden