Actuele Info


Ververs deze pagina; dan weet u zeker dat u
de laatste actuele gegevens ontvangt. Klik hier.


Foto's Heiligdomsvaart Maastricht 2018


Klik op de foto a.u.b.Markant verschijnt niet meerHet tijdschrift Markant dat maandelijks verscheen, komt niet meer uit sedert december 2018, omdat de uitgever en hoofdredacteur Franck den Dulk begin november plotseling is overleden.

>>Terug naar Actuele Info<<Een nieuwe kapelaan:
Slaven BrajkovićSlaven Brajković is voor ons geen onbekende: gedurende het studiejaar 2013-2014 liep hij als priesterstudent stage in de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby.
Nadat hij zijn theoretische studies op het Grootseminarie Rolduc had voltooid, begon hij aan een zogeheten itinerantie, een soort stage die per persoon heel verschillend kan zijn. In zijn geval reisde hij samen met een echtpaar door heel Nederland om met bisschoppen en kerkelijke instanties in gesprek te gaan over het Neocatechumenaat en om Neocatechumenale gemeenschappen te bezoeken en begeleiden in de Bisdommen van Roermond, Den Bosch en Groningen.

Op zaterdag 28 oktober wordt kapelaan Brajković in de kathedraal van Roermond tot diaken gewijd in een plechtige viering die om 10.30 uur begint. Het is natuurlijk heel mooi als u daarbij aanwezig kunt zijn!
Als diaken kan hij nog niet de H. Mis doen tot aan de priesterwijding, maar wel o.a. preken, catechese verzorgen, dopen, assisteren bij huwelijken en uitvaartdiensten voorbereiden en daarin assisteren.
Hij zal gaan wonen op de pastorie van Heer: Oude Kerkstraat 10.
Het volgend jaar zal hij op de zaterdag na Pinksteren tot priester worden gewijd, dus op 26 mei 2018.
Eerste korenmiddag van de federatie


Zondagmiddag 11 oktober 2015 kwamen in de kerk van Heugem drie koren bijelkaar:
Het Monulfus en Gondulfuskoor van De Heeg,
het Gezinskoor van Heugem
en het Dameskoor van Heer.
Deze eerste ontmoeting is met name te danken aan Marlou Pletsers uit Heugem:
zij heeft in de organisatie en uitvoering het voortouw genomen.
De koren zongen beurtelings enkele liederen en daarna een lied tezamen.
Er werd met koffie en vlaai en een gezellige babbel afgesloten.
Het ging er niet om om mooie prestaties neer te zetten, maar om
kennismaking met elkaar in een ontspannen sfeer.
We mogen wel zeggen, dat de middag buitengewoon goed is geslaagd.
Links en rechts klonken er al geluiden, dat wij dit vaker moeten doen
en ook dat er ook wel eens in een andere dan de eigen kerk zou kunnen worden gezongen.

Na deze korenmiddag volgde een tweede op 9 oktober 2016 met meer deelnemende koren.
Wij hopen dat daarmee een mooie jaarlijkse traditie is begonnen.

>>Terug naar Actuele Info<<
Kinderconcert in de kerk
samen met de Mastreechter Staar


Woensdagmiddag 18 november 2015 kwamen in de kerk van Heer drie koren bij elkaar:
Een ad hoc koor van basisschoolleerlingen van De Heeg, de Steerkes en de Mastreechter Staar.
Het geheel stond onder de bezielende muzikale leiding van Marleen Everink.
Het was voor de talrijke toehoorders een genot om te zien en te horen met welk enthousiasme meer dan 100 kinderen gedurende drie kwartier konden zingen: alleen, samen met de mannen van de Mastreechter Staar, en samen met alle aanwezigen.
Na afloop keerde iedereen met een zeer tevreden gevoel en goed geluimd huiswaarts: de middag was een hele belevenis.

De bedoeling van dit evenement was om bij basisschoolleerlingen interesse te kweken voor het zingen in koorverband.
Op scholen wordt niet zoveel gezongen waardoor de stap naar lidmaatschap van een koor niet snel wordt gemaakt. En dat terwijl dat zoveel aan een mensenleven kan toevoegen: aan saamhorigheid en genieten van muziek.
In parochies merken wij al jaren, dat de belangstelling voor lidmaatschap van kerkkoren daalt. Verminderde kerkbetrokkenheid is een belangrijke oorzaak, maar toch ook de verminderde interesse om in koorverband te zingen.
Het initiatief om deze middag te organiseren is vanuit kerkelijk oogpunt gezien, daarom belangrijk: indirect wordt ook de kerkkoorzang gestimuleerd.

>>Terug naar Actuele Info<<
Tijden van de Eucharistievieringen

Weekdagen behalve op woensdag: 19.00 uur
Zondag: 09.45 uur

>>Terug naar Actuele Info<<


Laatst bijgewerkt op