Actuele Info


Ververs deze pagina; dan weet u zeker dat u
de laatste actuele gegevens ontvangt. Klik hier.


Foto's Heiligdomsvaart Maastricht 2018


Klik op de foto a.u.b.Markant verschijnt niet meerHet tijdschrift Markant dat maandelijks verscheen, komt niet meer uit sedert december 2018, omdat de uitgever en hoofdredacteur Franck den Dulk begin november plotseling is overleden.

>>Terug naar Actuele Info<<Nieuwe benoeming kapelaan Anu

Bisschop Smeets heeft kapelaan Anu Antony m.i.v. 1 september 2019 benoemd tot pastoor van vijf parochies van de federatie Tegelen-Steyl-Belfeld. In het weekend van 24 en 25 augustus zal hij afscheid nemen in onze parochies.
De installatie tot pastoor zal plaatsvinden op zondag 1 september om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk, Kerkstraat 1 te Tegelen.

"Bijna-pastoor" Anu laat weten: "Dankbaar ben ik de bisschop voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en dat hij mij deze benoeming heeft toevertrouwd.
Dankbaar ben ik aan alle lieve en zorgzame mensen in de parochies Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby te Maastricht-Oost. Met hart en ziel hebben jullie mij overal ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad.
Dankbaar ben ik aan alle verenigingen en vooral de vrijwilligers en mijn collega's voor de vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht."

>>Terug naar Actuele Info<<De opvolger van kapelaan Anu:
Pawel Zelazny

Gelukkig heeft het Bisdom ons een nieuwe kapelaan in het vooruitzicht gesteld:
Pawel Zelazny die uit Polen afkomstig is en - net als kapelaan Slaven - verbonden is met het Neocatechumenaat en zijn priesteropleiding volgde aan het Diocesaan Seminarie Redemptoris Mater.
In Kemnitz (Oost Duitsland) deed hij zijn zogeheten itinerantie, een soort pastorale stage.
Nadat hij op 26 oktober tot diaken is gewijd, gaat hij wonen in de kapelanie aan de Severenstraat in Amby. Dan zal ook kapelaan Slaven daar zijn intrek nemen.
Zo God wil, wordt kapelaan Pawel in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd op zaterdag 6 juni 2020.

>>Terug naar Actuele Info<<Vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar

24 december 2019 - Kerstavond
18.00 uur Kinderviering
22.00 uur Nachtmis met Kon. St. Caeciliakoor

25 december 2019 - Eerste Kerstdag
09.45 uur H. Mis met Kon. St. Caeciliakoor

26 december 2019 - Tweede Kerstdag
09.45 uur H. Mis met Dameskoor St. Petrus' Banden

31 december 2019 - Oudejaarsavond
17.30 uur H. Mis met Kon. St. Caeciliakoor

1 januari 2020 - Nieuwjaarsdag
11.15 uur H. Mis en aansluitend nieuwjaarsreceptie in Gemeenschapshuis Aen de Wan


>>Terug naar Actuele Info<<Nieuwe benoeming pastoor HorschBisschop Harrie Smeets van Roermond heeft pastoor Horsch gevraagd om pastoor te worden van de parochies van Bunde/Geulle en Borgharen/Itteren. Dat is zondag 6 oktober in de betreffende parochies meegedeeld.
Hij gaat pastoor worden van de parochies H. Cornelius (Borgharen), H. Martinus (Itteren) H. Johannes de Doper (Limmel), H. Antonius van Padua (Nazareth) en van de parochies H. Agnes (Bunde), H. Martinus (Geulle), Onbevlekt Hart van Maria (Moorveld) en H. Catharina (Ulestraten). Alle parochies liggen in het dekenaat Maastricht.

Pastoor Horsch blijft daarmee actief in dezelfde regio. Sinds 1998 was hij pastoor van de wijk Heer en later ook van de parochies van De Heeg, Heugem, Amby en Scharn in Maastricht-Oost. Met de nieuwe benoeming blijft Horsch niet alleen in het dekenaat Maastricht, maar keert hij deels terug naar een voor hem bekende plek. Voordat hij pastoor van Heer werd, was hij tussen 1993 en 1998 al eens vijf jaar pastoor van de wijk Nazareth, dat toen nog een zelfstandige parochie was en nu onderdeel is van een groter cluster.

Momenteel is zijn vertrekdatum nog niet bekend en ook niet wie zijn opvolger zal worden. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat een en ander vóór Kerstmis van dit jaar zijn beslag gaat krijgen.

>>Terug naar Actuele Info<<Afscheidsviering pastoor Horsch

Zondag 17 november a.s. zal pastoor Horsch na 21 jaar werkzaam te zijn geweest in de parochie St. Petrus' Banden te Heer, afscheid nemen van de parochianen in een plechtige Eucharistieviering, die wordt opgeluisterd door het Koninklijk St. Caeciliakoor. Deze viering begint niet zoals gebruikelijk om 09.45 uur maar om 09.30 uur.
Aansluitend is er gelegenheid om in de kerk persoonlijk van hem afscheid te nemen.
Op dezelfde dag viert het koor haar jaarlijkse St. Caeciliafeest, zodat in die viering tevens de jubilarissen in het zonnetje worden gezet.
Op 17 november zijn er in De Heeg en Amby geen Heilige Missen.

De viering van de pastoorsinstallatie in de nieuwe parochies van pastoor Horsch wordt op de zaterdag nadien gehouden, en wel op 23 november om 16.00 uur in de kerk van Bunde, gelegen aan het St. Agnesplein.>>Terug naar Actuele Info<<Eerste korenmiddag van de federatie


Zondagmiddag 11 oktober 2015 kwamen in de kerk van Heugem drie koren bijelkaar:
Het Monulfus en Gondulfuskoor van De Heeg,
het Gezinskoor van Heugem
en het Dameskoor van Heer.
Deze eerste ontmoeting is met name te danken aan Marlou Pletsers uit Heugem:
zij heeft in de organisatie en uitvoering het voortouw genomen.
De koren zongen beurtelings enkele liederen en daarna een lied tezamen.
Er werd met koffie en vlaai en een gezellige babbel afgesloten.
Het ging er niet om om mooie prestaties neer te zetten, maar om
kennismaking met elkaar in een ontspannen sfeer.
We mogen wel zeggen, dat de middag buitengewoon goed is geslaagd.
Links en rechts klonken er al geluiden, dat wij dit vaker moeten doen
en ook dat er ook wel eens in een andere dan de eigen kerk zou kunnen worden gezongen.

Na deze korenmiddag volgde een tweede op 9 oktober 2016 met meer deelnemende koren.
Wij hopen dat daarmee een mooie jaarlijkse traditie is begonnen.

>>Terug naar Actuele Info<<
Kinderconcert in de kerk
samen met de Mastreechter Staar


Woensdagmiddag 18 november 2015 kwamen in de kerk van Heer drie koren bij elkaar:
Een ad hoc koor van basisschoolleerlingen van De Heeg, de Steerkes en de Mastreechter Staar.
Het geheel stond onder de bezielende muzikale leiding van Marleen Everink.
Het was voor de talrijke toehoorders een genot om te zien en te horen met welk enthousiasme meer dan 100 kinderen gedurende drie kwartier konden zingen: alleen, samen met de mannen van de Mastreechter Staar, en samen met alle aanwezigen.
Na afloop keerde iedereen met een zeer tevreden gevoel en goed geluimd huiswaarts: de middag was een hele belevenis.

De bedoeling van dit evenement was om bij basisschoolleerlingen interesse te kweken voor het zingen in koorverband.
Op scholen wordt niet zoveel gezongen waardoor de stap naar lidmaatschap van een koor niet snel wordt gemaakt. En dat terwijl dat zoveel aan een mensenleven kan toevoegen: aan saamhorigheid en genieten van muziek.
In parochies merken wij al jaren, dat de belangstelling voor lidmaatschap van kerkkoren daalt. Verminderde kerkbetrokkenheid is een belangrijke oorzaak, maar toch ook de verminderde interesse om in koorverband te zingen.
Het initiatief om deze middag te organiseren is vanuit kerkelijk oogpunt gezien, daarom belangrijk: indirect wordt ook de kerkkoorzang gestimuleerd.

>>Terug naar Actuele Info<<
Tijden van de Eucharistievieringen

Weekdagen: 19.00 uur, behalve op woensdag en zaterdag
Zondag: 09.45 uur

>>Terug naar Actuele Info<<


Laatst bijgewerkt op