Actuele Info


Ververs deze pagina; dan weet u zeker dat u
de laatste actuele gegevens ontvangt. Klik hier.


Foto's Heiligdomsvaart Maastricht 2018


Klik op de foto a.u.b.Markant verschijnt niet meerHet tijdschrift Markant dat maandelijks verscheen, komt niet meer uit sedert december 2018, omdat de uitgever en hoofdredacteur Franck den Dulk begin november plotseling is overleden.

>>Terug naar Actuele Info<<Nieuwe benoeming kapelaan Anu

Bisschop Smeets heeft kapelaan Anu Antony m.i.v. 1 september 2019 benoemd tot pastoor van vijf parochies van de federatie Tegelen-Steyl-Belfeld. In het weekend van 24 en 25 augustus zal hij afscheid nemen in onze parochies.
De installatie tot pastoor zal plaatsvinden op zondag 1 september om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk, Kerkstraat 1 te Tegelen.

"Bijna-pastoor" Anu laat weten: "Dankbaar ben ik de bisschop voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en dat hij mij deze benoeming heeft toevertrouwd.
Dankbaar ben ik aan alle lieve en zorgzame mensen in de parochies Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby te Maastricht-Oost. Met hart en ziel hebben jullie mij overal ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad.
Dankbaar ben ik aan alle verenigingen en vooral de vrijwilligers en mijn collega's voor de vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht."

>>Terug naar Actuele Info<<De opvolger van kapelaan Anu:
Pawel Zelazny

Gelukkig heeft het Bisdom ons een nieuwe kapelaan in het vooruitzicht gesteld:
Pawel Zelazny die uit Polen afkomstig is en - net als kapelaan Slaven - verbonden is met het Neocatechumenaat en zijn priesteropleiding volgde aan het Diocesaan Seminarie Redemptoris Mater.
In Kemnitz (Oost Duitsland) deed hij zijn zogeheten itinerantie, een soort pastorale stage.
Nadat hij op 26 oktober tot diaken is gewijd, gaat hij wonen in de kapelanie aan de Severenstraat in Amby. Dan zal ook kapelaan Slaven daar zijn intrek nemen.
Zo God wil, wordt kapelaan Pawel in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd op zaterdag 6 juni 2020.

>>Terug naar Actuele Info<<Eerste korenmiddag van de federatie


Zondagmiddag 11 oktober 2015 kwamen in de kerk van Heugem drie koren bijelkaar:
Het Monulfus en Gondulfuskoor van De Heeg,
het Gezinskoor van Heugem
en het Dameskoor van Heer.
Deze eerste ontmoeting is met name te danken aan Marlou Pletsers uit Heugem:
zij heeft in de organisatie en uitvoering het voortouw genomen.
De koren zongen beurtelings enkele liederen en daarna een lied tezamen.
Er werd met koffie en vlaai en een gezellige babbel afgesloten.
Het ging er niet om om mooie prestaties neer te zetten, maar om
kennismaking met elkaar in een ontspannen sfeer.
We mogen wel zeggen, dat de middag buitengewoon goed is geslaagd.
Links en rechts klonken er al geluiden, dat wij dit vaker moeten doen
en ook dat er ook wel eens in een andere dan de eigen kerk zou kunnen worden gezongen.

Na deze korenmiddag volgde een tweede op 9 oktober 2016 met meer deelnemende koren.
Wij hopen dat daarmee een mooie jaarlijkse traditie is begonnen.

>>Terug naar Actuele Info<<
Kinderconcert in de kerk
samen met de Mastreechter Staar


Woensdagmiddag 18 november 2015 kwamen in de kerk van Heer drie koren bij elkaar:
Een ad hoc koor van basisschoolleerlingen van De Heeg, de Steerkes en de Mastreechter Staar.
Het geheel stond onder de bezielende muzikale leiding van Marleen Everink.
Het was voor de talrijke toehoorders een genot om te zien en te horen met welk enthousiasme meer dan 100 kinderen gedurende drie kwartier konden zingen: alleen, samen met de mannen van de Mastreechter Staar, en samen met alle aanwezigen.
Na afloop keerde iedereen met een zeer tevreden gevoel en goed geluimd huiswaarts: de middag was een hele belevenis.

De bedoeling van dit evenement was om bij basisschoolleerlingen interesse te kweken voor het zingen in koorverband.
Op scholen wordt niet zoveel gezongen waardoor de stap naar lidmaatschap van een koor niet snel wordt gemaakt. En dat terwijl dat zoveel aan een mensenleven kan toevoegen: aan saamhorigheid en genieten van muziek.
In parochies merken wij al jaren, dat de belangstelling voor lidmaatschap van kerkkoren daalt. Verminderde kerkbetrokkenheid is een belangrijke oorzaak, maar toch ook de verminderde interesse om in koorverband te zingen.
Het initiatief om deze middag te organiseren is vanuit kerkelijk oogpunt gezien, daarom belangrijk: indirect wordt ook de kerkkoorzang gestimuleerd.

>>Terug naar Actuele Info<<
Tijden van de Eucharistievieringen

Weekdagen: 19.00 uur, behalve op woensdag en zaterdag
Zondag: 09.45 uur

>>Terug naar Actuele Info<<


Laatst bijgewerkt op