Brief van het pastorale team aan alle parochianen over de Corona-tijd, links en vieringen


 

Goede parochianen,

Als uw pastoraal team van priesters en diaken hopen en bidden we intens dat u niets onder de leden heeft, of gaat krijgen. Degenen die toch door het virus of andere ziekten of tegenslagen zijn getroffen wensen we heel veel sterkte en vooral genezing! We bidden voor u!

Ook u allen die nu alleen bent, en nog eenzamer dan normaal: heel veel sterkte! Aarzel niet te bellen of te mailen. We zullen kijken wat we voor u kunnen doen.

Helaas zijn vanwege de voorzorgsmaatregelen tegen besmetting met het Corona virus nu zelfs sinds 24 maart helemaal geen publieke Missen meer mogelijk tot en met Pinksteren. Dat we juist in deze moeilijke tijd met zoveel minder zichtbare sacramentele genade toe zullen moeten, is een onverwachte vorm van versterving. Het coronavirus laat zien dat wij het leven niet beheersen. We hebben het leven niet in onze greep. Er overkomt ons zo ie zo meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen.

Maar deze onmacht en de pijnlijke leegte door het extra sociale isolement kan ons ook meer open stellen voor de liefde van God. De Heilige Moeder Theresa deelde kaartjes uit met de tekst: "Stilte leidt tot gebed; gebed tot geloof; geloof tot liefde; liefde tot dienstbaarheid en deze tot vrede." Zo kan het op onszelf teruggeworpen worden een tijd van bezinning, van "varen naar het diepe" (Lc. 5,4) worden, waarin we de ware betekenis van ons leven (her)ontdekken. In de vastentijd geven we met moed ons leven uit handen, onze werkelijkheid, onze moeilijkheden en onze kruisen en geven die aan God. We smeken en ontmoeten Hem juist daar waar het pijn doet, zodat Hij ons met Pasen de zekerheid van de overwinning op de lichamelijke en geestelijke dood kan schenken.

Onze echte zekerheid en diepste houvast, tot over de dood heen, ontlenen we immers niet aan verzekeringen, medicijnen en maatregelen - hoe noodzakelijk die ook zijn - maar aan een basis-vertrouwen: de zekerheid dat we tenslotte geliefd, gekend en gedragen worden door Iemand, God zelf, die ons kent en bemint. Deze crisistijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan deze God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in dit korte en onzekere bestaan niet uit zijn Hand vallen! Om ons verder te steunen stuurt Hij tenslotte met Pinksteren, 31 mei, de H. Geest, met zijn Vuur van vreugde en ware vrijheid!

Natuurlijk zijn er vele middelen om uw geestelijke zoektocht naar God kracht bij te zetten:

U kunt de Bijbel online lezen: https://rkbijbel.nl/kbs/ Vooral de evangelies geven troost en inspiratie! Jezus spreekt daar tot u!

De lezingen van de eucharistie van elke dag staan op deze site: https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/

De Jezuïeten geven dagelijkse meditaties: www.biddenonderweg.org/

Wellicht kunt u op www.heiligen.net eens een paar levensverhalen van heiligen lezen?

Of u kunt meebidden met het getijdengebed van de kerk: tiltenberg.org/getijdengebed/...

En voor live eucharistievieringen kunt u hier terecht: www.bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen of www.kn.nl/nieuws/lokaal/thuis-bidden-en-de-mis-meevieren-hier-kan-het/ of www.kerkomroep.nl/#/

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en vanuit Hilversum wordt elke dag een Mis en een dagsluiting gestreamd. (https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk)

Verder zendt Radio Maria (DAB+ radio) iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Helaas zullen de Eerste H. Communiefeesten en de vormselvieringen vanwege alle beperkingen geen doorgang kunnen vinden. Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid verplaatst worden naar september. Voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij de pastoor of kapelaans.

De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten daarbij alle maatregelen van de overheid in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiƫne en gezondheid.

ONZE KERK IN HEER ZAL OPEN BLIJVEN OP DE GEWONE MISTIJDEN. (Er is daarbij de mogelijkheid voor een gesprek of het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, uiteraard op veilige afstand, in de sacristie)

- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

- Elke zondag van 9.45 uur tot 11.00 uur
Met uitstelling van het Allerheiligste

- Witte Donderdag nachtwake van 20.00 uur tot 8.30 uur in de ochtend
Met uitstelling van het Allerheiligste
(voor deze nachtwake kunt u zich aanmelden bij pastoor of kapelaans)

- Goede vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
(in Scharn van 19.00 uur tot 21.00 uur)

- Paaszondag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Met uitstelling van het Allerheiligste

Voor de regelmatige parochiële nieuwsbrief met nieuwsupdates uit de parochies kunt u zich opgeven bij de pastoor of kapelaans. Ook voor een persoonlijk gesprek of het ontvangen van het schitterende sacrament van boete en verzoening kunt u bij ons terecht.

Wij wensen u allen ondanks alles alvast een heel gezegende Goede Week en een Zalig Paasfeest! Gods zegen over u en uw dierbaren!

Namens het team, pastoor de Jong


PASTOOR MGR. E.J. DE JONG

06-51.17.70.61
KAPELAAN SLAVEN BRAJKOVIC

06-27.50.10.73
KAPELAAN PAWEL ZELAZNY

06-17.97.17.18