Heiligverklaring paus Johannes Paulus II en paus Johannes XXIII


 

Op zondag 27 april 2014 zullen twee pausen heilig worden verklaard:

De Poolse paus Johannes Paulus II (Karol Wojtyla) wordt heilig verklaard na de erkenning van een tweede wonder op zijn voorspraak, de genezing van de Costa Ricaanse Floribeth Mora Diaz.

Paus Johannes XXIII (Angelo Roncalli) wordt heilig verklaard zonder officiële erkenning van een tweede wonder op zijn voorspraak. Paus Franciscus heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om van het gebruikelijke pad af te wijken.

Beide pausen hebben zich ingezet voor de vrede en de menselijke waardigheid. Beiden leidden de Kerk met "milde vastbeslotenheid" in een moeilijke situatie van maatschappelijke verandering.

De zondag van de heiligverklaring, 27 april, is de zondag na Paaszondag ("de tweede zondag van Pasen" ofwel "Beloken Pasen"), die op initiatief van paus Johannes Paulus II als Barmhartigheidszondag gevierd wordt.

Paus Johannes Paulus II werd op 1 mei 2011 zalig verklaard, Johannes XXIII op 3 september 2000.


Zie ook:
- Aankondiging zaligverklaring Johannes Paulus II: klik hier.
- Herinneringen aan paus Johannes Paulus II: klik hier.