Een nieuw orgel voor het
Kon. St. Caeciliakoor


 Reeds jaren geleden kwam vanuit het Kon. St. Caeciliakoor een verzoek aan het Kerkbestuur om de mogelijkheid te bezien of er een lift kon worden aangelegd ten behoeve van koorleden die grote moeite hadden om de wenteltrap naar het oxaal te beklimmen.
Deze vraag is serieus in behandeling genomen en het Bisdom is daar destijds over geraadpleegd. Maar om meerdere redenen kon de wens van het koor toen niet vervuld worden.

Inmiddels zijn er concrete plannen om het probleem op te lossen:
Het Kon. St. Caeciliakoor heeft een nieuw en degelijk orgel gekocht en dit - uiteraard in goed overleg met het Kerkbestuur - in de kerk geplaatst en wel in de rechter dwarsbeuk. De preciese en meer definitieve plaats ervan kan pas in een later stadium worden vastgesteld.

De kerkbanken zullen op de plaats waar het koor in de toekomst gaat zingen, moeten verdwijnen. Waarschijnlijk kunnen deze grotendeels worden hergebruikt voor het podium dat op die plaats voor de koorleden wordt gebouwd.

De parochie beschikt nog steeds over het prachtige grote orgel op het oxaal. Dit zal in de toekomst helaas dus minder vaak bespeeld gaan worden. Gelukkig zal het Kon. St. Caeciliakoor op de grote kerkelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen erdoor begeleid worden. Bovendien blijft dit orgel ook in gebruik voor de begeleiding van samenzang.

Naar verwachting zal het nieuwe orgel ook gebruikt kunnen worden als het Dameskoor de eucharistievieringen opluistert.