Parochiebureau
( )

De parochies van Heer en De Heeg worden door één kerkbestuur bestuurd.
Het Bisdom en Dekenaat hebben hier alle procedures voor afgesloten en bekrachtigd.
Verder is er in onze parochies door allerlei omstandigheden een situatie ontstaan die het noodzakelijk maakt om een Parochiebureau te creëren als een bereikbare plek voor beide parochies. Een voor de parochianen herkenbare plaats waar zij terecht kunnen voor de meest elementaire zaken zoals het bestellen van H. Missen en vele andere zaken die hierna verder zullen worden omschreven. Ook en vooral moet het Parochiebureau dienen ter ontlasting van de parochiepriesters teneinde voor de parochianen van beide parochies beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van hun pastorale taken.
Het inrichten van het parochiebureau impliceert een grote concentratie van werkzaamheden op één plaats waarbij de uitvoering veelal, als voorheen, door meerdere personen zal blijven gebeuren maar vanuit het Parochiebureau zal gestuurd en gecoordineerd worden. Er zullen werkzaamheden worden uitgevoerd die zijn gericht op o.a. Liturgie (misintenties, ziekenbezoek etc), Catechese (inplannen van parochie- en schoolcatechese, voorbereiden van doopvieringen etc.), Parochiële dienstverlening (Kerkledenadministratie etc.) en Organisatie (Postbehandeling, Inschrijvingen, Uittreksels etc.)

Het Parochiebureau is gehuisvest in de pastorie aan de Oude Kerkstraat 10, 6227 SR - Heer/Maastricht.
Het is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Het telefoonnummer is 043 - 361.00.28 maar persoonlijk afspraken maken of vragen stellen is ook mogelijk tijdens de genoemde tijden. Verder is het parochiebureau ook via e-mail bereikbaar:
Op deze manier hopen wij dat op de eerste plaats, zoals reeds gezegd, pastoor en kapelaans de nodige tijd beschikbaar krijgen om de pastorale taken t.b.v. de parochianen optimaal te kunnen uitvoeren (toch de kern van onze geloofsbeleving). En verder ook om voor de meer organisatorische zaken een goede dienstverlening te kunnen bewerkstelligen.