Uitzending Nachtmis - dec 2008
op TV-Maastricht en L1


 

De Eucharistie-viering van Kerstavond 22.00 uur,
24 december 2008, werd door TV Maastricht uitgezonden om 24.00 uur en op Eerste Kerstdag om 10.00 uur en 13.00 uur; bovendien door L1 op Eerste Kerstdag om 11.00 uur.

Vooral zieken en bejaarden werden op deze manier in de gelegenheid gesteld om toch betrokken te zijn bij deze bijzondere viering, ook al zijn zij fysiek moeilijk in staat om aanwezig te zijn.

TV Maastricht heeft deze viering vooraf ook enkele malen aangekondigd.

Wij konden de aan huis gebonden kijkers helpen om de vreugde van het feest te ervaren.
Natuurlijk kon de aanwezigheid van medewerkers van TV Maastricht, van meerdere camera's, extra-verlichting en kabels niet verborgen blijven voor de mensen in de kerk.

Het Kon. St. Caeciliakoor luisterde de H. Mis op.

Klik (zo nodig) in het scherm hieronder om te starten.