Twee kerkbesturen zijn één geworden
- december 2005 -De samenloop van een aantal omstandigheden heeft de kerkbesturen van Heer en De Heeg bij elkaar gebracht. De noodzaak van samenwerking werd o.a. sterker gevoeld door de opheffing van de pastorie van De Heeg, waardoor de oprichting van een gezamenlijk parochiebureau noodzakelijk werd.
De kerkbesturen van beide parochies vergaderden sedert aanvang 2005 niet meer afzonderlijk. Het lag dus voor de hand om ook te streven naar één kerkbestuur voor beide parochies samen. In december 2005 hebben de twee besturen elk een benoeming gekregen van het Bisdom voor tevens de andere parochie, waardoor feitelijk een bestuursfusie tot stand is gekomen.


 naar Actuele Info