Parochies van Heer en De Heeg:
een federatie
- januari 2008 -


Sinds 1 januari 2008 is het samenwerkingsverband van de parochies van Heer en De Heeg nog intensiever geworden. Vanaf die datum is er sprake van een federatie.
Dat houdt in, dat de parochies juridisch gezien hun eigen status behouden, maar dat de financiële administratie is samengevoegd en er één exploitatierekening is voor de normale inkomsten en uitgaven van de beide parochies.
Buitengewone inkomsten en uitgaven (zoals erfenissen en subsidies of uitgaven voor groot onderhoud) komen echter wel rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van het vermogen en de voorzieningen van de parochies afzonderlijk.


 Terug