Honderd jaar kerk in Heer
In april 2005 was het 100 jaar geleden, dat de huidige kerk werd ingewijd.
Organisatie


De festiviteiten werden georganiseerd door
de Stichting Os Toes.

Bestuursleden van deze stichting zijn:
dhr. J. Meusen (tel.: 361.27.74) - voorzitter;
dhr. W. Janssen (tel.: 361.45.19) - secretaris;
dhr. P. Leenders (tel.: 06-22.64.80.29 - penningmeester.

De Stichting benaderde nagenoeg alle Heerder verenigingen en kregen van deze verenigingen de medewerking aan voorbereiding en organisatie van het feest !

Naam van het feest: "100 Jaor Os Toes".

Wat er allemaal gebeurd is


Op maandag 19 november 2001 werd aan het kerkbestuur het eerste concept-programma aangeboden. Op dinsdag 2 september 2003 presenteerde de Stichting Os Toes het programma aan de Heerder Ondernemers :

In de aanloop naar het jubileumjaar 2005 werden de verenigingen van 2002 t/m 2005 telkenmale uitgenodigd voor de nieuwjaarsrecepties op 1 januari in gemeenschapshuis "Aen de Wan".

Op 17 oktober 2004 is de kalender van 2005 verschenen met tekeningen van dhr. B. Heuts. Onderwerp: de kerk van Heer; oplage: 1000 stuks. (Uitverkocht)

1 Januari 2005: Aanbieden van het jubileumboek 100 jaar Parochiekerk, Opveld en Huize St. Jozef, waarin opgenomen een uitgebreid hoofdstuk over veldkruisen. Oplage: 500 stuks; coördinator: dhr. H. Aerts. (Uitverkocht)

Zaterdag 14 mei 2005: Jongerendag voor de jeugd van scouting-groepen,voetbalverenigingen, harmonieën en basisscholen in de vorm van een speurtocht; uitlopend in een ontmoeting met Mgr. De Jong.
Aansluitend Eucharistieviering door Mgr. De Jong; deze werd opgeluisterd door kinderkoor Les Coucous en het jeugdorkest van harmonie Heer Vooruit.

Zondag 15 mei 2005: Grote Ommegang (processie) met externe deelname, georganiseerd door de Heerder Processiecommissie. Straatcomité 's verzorgden de aankleding van hun straten. Slideshow: klik hier.

Zondagmorgen 22 mei 2005: Pontificale Hoogmis waarin o.a. aanwezig: Bisschop F. Wiertz, Minister Van der Hoeven en Burgemeester Leers.
Vóór de H. Mis werden zij - en andere genodigden - ontvangen in Aen de Wan, waarna zij gezamenlijk vertrokken naar de kerk onder begeleiding van de harmonie en wielerclubs.
Na deze Mis: brunch op het kerkplein. Foto:Klik hier.
Tijdens deze brunch was er gelegenheid om de parochiële kerkschatten in de kerk bezichtigen.

Dinsdag 24 mei om 20.00 uur: Verdiepingsavond in zaal "Ridderhof" (= onder de aanleunwoningen van Providentia). Spreker: Mgr. Lescrauwaet. Thema: Samen Kerk zijn.

Zaterdagavond 28 mei: Uniek concert van de drie grote verenigingen in Heer: Kon. St. Ceaciliakoor, Kon. Harmonie Heer en Harmonie Heer Vooruit. Plaats: Het gebouw van school Porta Mosana (voorheen Euro College).

Zondagmiddag 29 mei 2005: Zeskamp met rode-draad-spel waarin tien groepen tegen elkaar streden. Organisatie: dhr. W. Castermans en dhr. W. Ottenheim. Daarna: feestelijke afsluiting.

(Laatst bijgewerkt op 8 juli 2005)