Glas-in-lood-ramen van St. Petrus
5. Prediking van Petrus
Eug. Laudy, ca. 1953

 

"Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.
Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen."
(Hand. 2,38)

 

Positie:


(Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2004)