Glas-in-lood Ramen
 


De glas-in-lood ramen
In de kerk zijn nog originele ramen uit de tijd van de bouw en oplevering van de kerk in 1905.
Deze zijn in de periode december 1999 - april 2001 gerestaureerd.
De oudste ramen bevinden zich op het priesterkoor en zijn van het beroemde atelier Frans Nicolaas en Zonen te Roermond. Deze ramen verbeelden vijftien geheimen van de Rozenkrans in medaillon-vorm.
De meeste ramen in de kerk, gemaakt in de jaren veertig en vijftig, zijn van Hubert Levigne uit Meerssen. Hij was een bekend graficus en docent aan de Jan van Eyck-academie in Maastricht. De acht petrusramen, de vier evangelistenramen en twintig decoratieramen zijn door hem gemaakt. Ook zijn er bijzondere ramen van Eugene Laudy uit Heerlen, Huub Loontjens uit Maastricht, Pater Jo de Visser en Hubert Felix.

Het kerkgebouw Petrus Banden telt ongeveer 89 ramen, waarvan de meesten door monumentenzorg worden aangeduid als monumentaal. Deze monumentale ramen zijn van de glazeniers/ontwerpers Nicolaes en Levigne.

Als u vanaf het hoogzaal de kerk inkijkt ziet u in feite (bijna) alle monumentale ramen, de meest in het oogspringende en belangrijkste ramen zijn de 5 gebrandschilderde ramen van Nicolaes in de absis (altaar). Deze ramen (1905) verbeelden 15 geheimen van de rozenkrans. De bovenste vijf medaillons stellen voor de glorievolle of mystieke geheimen, de middelste vijf medaillons stellen voor de droevige geheimen en de onderste vijf stellen voor de blijde geheimen. In het middelste raam zien we onderaan, tussen de twee familiewapens van de De Dopff 's en de Du Parc ' s, de naam van de schenkster der ramen Burggravin Mathilde Du Parc.

Onder het hoogzaal achter in de kerk bevinden zich eveneens nog twee prachtige ramen van Nicolaes. Het linkerraam (1906) toont de gekroonde Maria met staand Jezuskind, in de schriftband staat geschreven mei MDCCCCVI communiekinderen. Het rechterraam (1907) is een voorstelling van het H.Hart, hier staat in de schriftband communiekinderen MDCCCCVII. Deze beide "communieramen" zijn toendertijd door de communiekinderen geschonken aan de kerk. De overige monumentale ramen zijn van prof. Huub Levigne en dateren uit de jaren 1949-1953.

Acht belangrijke ramen van Levigne bevinden zich in de linker- en rechterzijbeuk beneden, de zogenaamde Petrus-ramen en stellen voor taferelen uit het leven van Petrus.
In de linkerzijbeuk kunt u zien:
Wonderbare visvangst + Petrus aan de voeten van de Heer geknield + Christus gaat de voeten van Petrus wassen + verloochening van Petrus.
In de rechterzijbeuk kunt u zien:
Petrus met kruis dat hij omklemt + Petrus in de gevangenis + Petrus en Johannes met de lamme bij de tempelpoort + prediking van Petrus.
Klik hier: Bekijk deze ramen (met korte beschrijving)

De Petrus Banden kerk uit Heer-Maastricht is een neo-romaanse kruisbasiliek uit 1905 en is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De kerk is van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk Heer, beschikt over een hoge mate van architectonische gaafheid en is van zeer bijzonder belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De kerk is in redelijke mate zeldzaam.

(Laatst bijgewerkt op 15 oktober 2004)