Kerkbijdrage
Kerkbijdrage: samen de parochie dragen


Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de parochie-priesters en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden, kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.

Zodoende is het noodzakelijk om een beroep te doen op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de Parochie. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer ten name van Parochie St. Petrus' Banden - Maastricht:

NL68 RABO 01198 00 039

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.
Het richtbedrag per jaar is echter sedert 1 januari 2018
€ 110,00.
Dit richtbedrag wordt ook wel de 'minimum Kerkbijdrage' genoemd, omdat bij € 110,00 of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.
Bij huwelijksdiensten gelden nog aanvullende voorwaarden. (Zie Vieringen/Huwelijk : klik hier.)

Sommige mensen beschouwen de Kerkbijdrage als een soort verzekering tegen de kosten voor een huwelijks- of uitvaartdienst. De Kerkbijdrage is echter bedoeld om de parochie-activiteiten in het algemeen mogelijk te maken (te vergelijken met de contributie van een club of vereniging). Als een teken van dankbaarheid voor de bijdrage komt het Kerkbestuur wat tegemoet in de kosten. Het is dus niet juist om te denken in termen zoals "recht op korting" of "recht op vrijstelling van betaling".
Deze regeling brengt met zich mee, dat het kan voorkomen dat gedeeltelijk kosten in rekening worden gebracht voor een huwelijks- of uitvaartdienst, hoewel gedurende meerdere jaren Kerkbijdrage is betaald, echter minder dan het minimum voor vrijstelling.
Als u besluit om óók de schouders onder de parochie te zetten ...Wanneer u besluit om het parochie-gebeuren mede mogelijk te maken, kunt dit op meerdere wijzen gestalte geven:

A
Door u op te geven als vrijwillige medewerker. (Via "Werkgroepen" en "Andere Medewerkers" - zie kolom links - vindt u een groot aantal mogelijke werkzaamheden.)
U kunt contact opnemen met het Parochiebureau.

B
U kunt de parochie ook financieel steunen. Als u dat nog niet doet, kunt u uw voornemen kenbaar maken via het Parochiebureau.
Desgewenst kan iemand van de parochie contact met u opnemen, om u bij de verdere afwikkeling te helpen.


(Laatst bijgewerkt op 4 januari 2018)