PAROCHIES ST. PETRUS BANDEN EN MONULFUS & GONDULFUS    
GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN    
2008 2009 2010 2011
Baten
Bijdragen parochianen 129.017 146.076 126.023 119.246
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 51.225 50.701 48.525 50.897
Functionele inkomsten 7.468 6.083 7.207 7.712
Incidentele baten 0 1.546 0 0
187.709 204.406 181.754 177.856
Lasten
Personeelskosten 72.721 80.486 82.981 73.582
Kosten onroerend goed 83.771 87.691 86.611 59.143
Kosten eredienst 16.449 21.526 15.465 14.057
Kosten pastoraal 4.166 2.064 3.334 1.901
Verplichte en vrijwillige bijdragen 31.563 48.864 28.340 31.852
Beheerskosten 26.158 19.121 20.494 7.232
Incidentele lasten 0 0 0 0
234.827 259.751 237.226 187.766
Resultaat - 47.118 - 55.345 - 55.472 - 9.910
Resultaat St. Petrus Banden - 42.762 - 36.006 - 34.242 4.034
Resultaat St. Monulfus & Gondulfus - 4.356 - 19.339 - 21.230 - 13.945
TOELICHTING BATEN    
2008 2009 2010 2011
Bijdragen parochianen
Kerkbijdrage 63.943 61.912 61.048 57.220
Plaatsengeld 2.909 2.819 2.356 1.945
Collecten eigen kerk 23.215 21.340 16.476 15.522
Offerblokken kaarsen 5.557 5.370 4.978 3.682
Misintenties & stipendia 6.662 8.254 7.348 6.648
Huwelijken 449 1.700 813 1.284
Uitvaarten 19.178 36.513 21.824 18.558
Doop, vormsel & communie 1.620 3.795 4.867 4.052
Bloemengeld 889 828 437 346
Kerkradio 572 719 556 392
Donaties, giften, speciale acties & overig 1.313 769 2.496 3.290
Ontvangen collecten t.b.v. derden 2.710 2.058 2.825 6.307
TOTAAL 131.280 148.979 130.174 119.246
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
Huur 45.106 46.639 45.813 49.196
Pacht 418 418 343 377
Rente 5.700 3.644 2.368 1.325
TOTAAL 51.225 50.701 48.525 50.897
Functionele inkomsten
Gemeentelijke bijdrage 7.116 6.017 6.931 7.588
Assistentiegelden 352 66 275 124
TOTAAL 7.468 6.083 7.207 7.712
TOELICHTING LASTEN    
2008 2009 2010 2011
Personeelskosten
Bruto sal. & soc. lasten - bijdr. Heugem 44.252 46.551 47.433 30.144
Pensioenlasten 4.932 9.680 11.680 16.102
Huishoudgeld & functietoeslag 9.840 10.636 10.552 10.596
Reiskosten 8.419 9.189 9.156 9.222
Vrijwilligersvergoeding 4.491 2.122 2.015 3.397
Overige personeelskosten 787 2.308 2.145 4.122
TOTAAL 72.721 80.486 82.981 73.582
Kosten onroerend goed
Energiekosten 18.682 25.644 25.497 16.188
Gem. belastingen & assuranties 12.394 17.356 17.215 14.926
Jaarlijks terugkerend onderhoud 8.883 15.137 14.346 5.465
Voorziening groot onderhoud 41.734 29.554 29.554 28.564
Div. huisvestingskosten - bijdr. Heugem 2.078 0 0 - 6.000
TOTAAL 83.771 87.691 86.611 59.143
Kosten eredienst
Altaarbenodigdheden 2.930 3.579 3.832 1.946
Offerkaarsen 2.435 3.092 1.325 2.380
Koren & misdienaars 9.401 11.505 7.701 7.669
Versieringen & overig 1.683 3.350 2.608 2.061
TOTAAL 16.449 21.526 15.465 14.057
Kosten pastoraal
Parochiemededelingen (incl. Weekblad) 2.557 1.364 1.364 1.370
Werkgroepen 1.266 700 1.970 531
Parochieavonden 262 0 0 0
Cursuskosten incl. alpha-cursus 82 0 0 0
Overige pastorale kosten 0 0 0 0
TOTAAL 4.166 2.064 3.334 1.901
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Bisdom percentennota 13.944 22.659 12.069 12.061
Bisdom solidariteit 13.944 22.659 12.069 12.061
Dekenaat 966 1.488 1.378 1.420
Wereldkerk missie 2.710 2.058 2.825 6.310
Pre emeriti 0 0 0 0
TOTAAL 31.563 48.864 28.340 31.852
Beheerskosten
Bestuurskosten 0 311 341 187
Representatiekosten 396 1.388 960 373
Administratie- & accountantskosten 11.797 10.333 11.540 - 29
Adviseurskosten 2.833 856 0 0
Porti, telefoon & internet 3.350 3.564 3.056 3.667
Kantoorbenodigdheden 1.939 1.034 2.828 1.059
Tijdschriften & abonnementen 582 226 185 161
Bankkosten 1.580 1.410 1.584 1.815
Interest 0 0 0 0
Aanschaf geluidsinstallatie 2.318 0 0 0
Overige beheerskosten 1.363 0 0 0
TOTAAL 26.158 19.121 20.494 7.232

Beknopt overzicht: klik hier
(Laatst bijgewerkt op 21 augustus 2012)