Financiële jaarcijfers
2010 - 2011


 

Omdat onze parochianen het recht hebben om te weten hoe hun kerk er financieel voorstaat, maken wij bij deze de financiële jaarcijfers bekend over 2011. De bedragen in onderstaand overzicht zijn afgerond op hele euro’s en hebben betrekking op de parochies van Heer en De Heeg samen. De tabel is uiteraard een samenvatting. (Daarin wijkt het totaal van de afzonderlijke bedragen door afronding enigszins af van de vermelde totaaltellingen.)
Een meer gedetailleerd overzicht vindt u HIER.

Reeds enkele jaren hebben onze parochies een gezamenlijk tekort van rond de € 50.000. Dit is uiteraard niet lang vol te houden. Het kerkbestuur heeft dan ook alles op alles gezet en is erin geslaagd om, vergeleken met 2010, de kosten met bijna € 50.000 te reduceren. Bijna de helft van deze besparing is bereikt, doordat sinds maart 2011 onze beide priesters worden gedeeld met onze zusterparochie St. Michael te Heugem; meer dan de helft betreft “echte” besparingen. Het tekort is dan ook zoals u kunt zien sterk afgenomen, tot circa € 10.000; voor 2012 hopen wij op een bescheiden verdere verbetering.

Daarvoor zijn we echter mede van u afhankelijk! Helaas wordt namelijk een deel van het effect van de besparingen tenietgedaan door de geleidelijke daling van onze inkomsten, vooral op het terrein van de Kerkbijdrage. Wij willen alle parochianen dan ook oproepen eens te bezien of u kunt gaan deelnemen aan de Kerkbijdrage. Indien u dit reeds doet, willen wij u vragen uw bijdrage (die vaak al jarenlang hetzelfde is gebleven) aan te passen. U kunt uw kerkbijdrage storten op rekeningnr. 11.98.00.039 (voor Heer) of 11.98.11.855 (voor De Heeg).

Voor een uitgebreider overzicht: Klik hier

 
2010
2011
Baten
Bijdragen parochianen
126.023
119.246
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
48.525
50.897
Functionele inkomsten
7.207
7.712
181.754
177.856
Lasten
Personeelskosten
82.981
73.582
Kosten onroerend goed
86.611
59.143
Kosten eredienst
15.465
14.057
Kosten pastoraal
3.334
1.901
Verplichte en vrijwillige bijdragen
28.340
31.852
Beheerskosten
20.494
7.232
237.226
187.766
 
Resultaat
- 55.472
- 9.910
 
Resultaat St. Petrus' Banden
- 34.242
4.034
Resultaat St. Monulfus en Gondulfus
- 21.230
- 13.945

 

Voor een uitgebreider overzicht: Klik hier