Andere medewerkersDhr. H. Colen (tel.: 363.83.46) dirigent Schola Cantorum

Mevr. J. Geijselaers (tel.: 361.68.58) kerkewas

Dhr. W. Leunissen (tel.: 361.45.83) bestelling kaarsen

Dhr. J-P. Sullot (tel.: 409.02.72) diverse werkzaamheden

Dhr. S. Thehu (tel.: 361.61.97) kleine technische werkzaamheden

Dhr. M. Vanderlinden (tel.: 361.53.17) tuin pastorie

 

(Laatst bijgewerkt op 20 november 2018)