KerkbestuurSedert 1 juli 2015 is er één overkoepelend Kerkbestuur voor de parochies van Heugem, De Heeg, Heer en Amby. Per 1 oktober 2018 is daar de parochie van Scharn aan toegevoegd. Samen vormen zij nu de parochiefederatie Maastricht Oost.
De voorzitter van het Federatiebestuur is pastoor Paul Horsch.
Overigens bestaat dit bestuur momenteel uit:
  • Leny van de Wier en Jan Aarts (namens Amby);
  • Huub Sour (namens Heugem);
  • Dirk Mulders (namens Scharn);
  • Martin Bongers en Mariëtte Ackermans (namens De Heeg en Heer).
 
Het Kerkbestuur en de Parochiële Bestuursraad
Het Kerkbestuur bepaalt het beleid van de vijf parochies op materieel en economisch vlak binnen de grenzen die het Bisdom bepaalt en geeft advies aan het pastoraal team op het gebied van het pastoraal beleid en de liturgie.

De verschillende parochies hebben elk een eigen Parochiële Bestuursraad. Deze raad voert de besluiten van het Federatiebestuur uit, staat haar met raad en daad terzijde en coördineert onder eindverantwoordelijkheid van dit bestuur de werkzaamheden van de vrijwillige medewerkers van de parochie.
De leden van de Parochiële Bestuursraad worden gekozen met instemming van de pastoor.
 
De Parochiële Bestuursraad van De Heeg en Heer bestaat - naast de pastoor (voorzitter) - uit:
  • Mariëtte Ackermans (secretaris)
  • Christian Kerckhoffs (financiën)
  • Martin Bongers (gebouwen)
  • Peter Gortmans (personeels- en vrijwilligersaangelegenheden)


(Laatst bijgewerkt op 26 november 2018)