Kerkbestuur sedert 1 juli 2015Sedert 1 juli 2015 is er een overkoepelend Kerkbestuur
opgericht van de parochies van Heer, De Heeg, Heugem en Amby.
Deze vormen nu een federatie.
Leden: Pastoor P. Horsch (voorzitter), dhr. L. Lemeer (secretaris), dhr. F. Kok (vice-voorzitter), mevr. H. Schrieder, dhr. H. Sour, dhr. J. Pletsers en mevr. L. van de Wier.
Klik hier voor meer info

De parochie van Scharn maakt nog geen deel uit van de federatie, maar het pastoraal team is ook daar benoemd. Het ligt in de lijn van de verwachting dat Scharn zich t.z.t. bij de federatie aansluit.

Parochiële Bestuursraad
Elke parochie van de federatie heeft een eigen Parochiële Bestuursraad. Deze raad voert de besluiten van het Federatiebestuur uit, staat haar met raad en daad terzijde en coördineert onder eindverantwoordelijkheid van dit bestuur de werkzaamheden van de vrijwillige medewerkers van de parochie.

Foto's van leden van de
Parochiële Bestuursraad


Klik op de foto voor info
Funkties, namen, adressen, in funktie sedertVergader-thema's


De Parochiële Bestuursraad (PBR) vergadert ongeveer eenmaal per twee maanden. Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) overlegt met een veel grotere frequentie.

Vaste thema's van de gewone vergaderingen zijn met name de toestand van de gebouwen (kerk Heer, kerk De Heeg, pastorie Heer, Petrushofje, de gebouwen aan Oude Kerkstraat 7 en 12), de financiële stand van zaken en inkomstenwerving.

Leden van de PBR, maar ook alle andere parochianen, kunnen verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen. Thema's die niet-leden aandragen, komen echter alleen op de officiële vergadering ter sprake, wanneer één of meerdere leden van de PBR dit wenselijk achten.

(Laatst bijgewerkt op 18 juni 2017)