Pastoraal team


De gezichten van het pastorale team


Klik op de foto voor info

 Taakverdeling, adressen, telefoonnummersPastoor Horsch: Priesterlijke taken (m.n. bedienaar van sacramenten van Eucharistie, Boete en Verzoening, Ziekenzalving), coördinator van het pastoraal team, leiding div. werkgroepen, uitvaartverzorging, ziekenbezoek, persoonlijke (pastorale) gesprekken, voorzitter kerkbestuur.

Oude Kerkstraat 10
6227 SR - Maastricht (Heer)
tel.: 043 - 361.00.28

E-mail aan Pastoor Horsch: .Kapelaan Lipsch: Priesterlijke taken (vgl. pastoor), preken, uitvaartverzorging, ziekenbezoek, katechese, zorg voor misdienaars en andere jeugd, persoonlijke (pastorale) gesprekken.
Lees ook : kapelaan Lipsch stelt zich voor

Heugemer Pastoorsstraat 17
6229 AG - Maastricht (Heugem)
tel.: 043 - 361.00.60

E-mail aan Kapelaan Lipsch: .


Kapelaan Antony: Preken, assistentie bij vieringen van eucharistie, huwelijken en uitvaarten.
Lees ook : kapelaan Antony stelt zich voor

Severenstraat 7
6225 AR - Maastricht (Amby)
tel.: 043 - 363.45.87

E-mail aan Kapelaan Antony: .


Verder is door de bisschop in de parochie benoemd: de heer G. Rossell (m.n. voorbereiding van doopsels)

(Laatst bijgewerkt op 28 juli 2016)