Pastoraal team


De gezichten van het pastorale team


Klik op de foto voor info

 Taakverdeling, adressen, telefoonnummersPastoor Horsch: Priesterlijke taken (m.n. bedienaar van sacramenten van Eucharistie, Boete en Verzoening, Ziekenzalving), coördinator van het pastoraal team, leiding div. werkgroepen, uitvaartverzorging, ziekenbezoek, persoonlijke (pastorale) gesprekken, voorzitter kerkbestuur.

Oude Kerkstraat 10
6227 SR - Maastricht (Heer)
tel.: 043 - 361.00.28

E-mail aan Pastoor Horsch: .Kapelaan Antony: o.a. preken, verzorging van eucharistievieringen, huwelijken, doopsels en uitvaarten, catechese in Heer/De Heeg en Amby.
Lees ook : kapelaan Antony stelt zich voor

Severenstraat 7
6225 AR - Maastricht (Amby)
tel.: 043 - 363.45.87

E-mail aan Kapelaan Antony: .


Kapelaan Brajković: Preken, dopen, assistentie bij vieringen van eucharistie, huwelijken en uitvaarten. Verder ook verzorging van de catechese in Heugem en Scharn.

Oude Kerkstraat 10
6227 SR - Maastricht (Heer)
tel.: 043 - 361.00.28

E-mail aan Kapelaan Brajković: .


Verder is door de bisschop in de parochie benoemd: de heer G. Rossell (m.n. voorbereiding van doopsels)

(Laatst bijgewerkt op 26 september 2017)