WerkgroepenContactpersonen worden rood aangeduid


Archiefcommissie

(Ten behoeve van pastoor en kerkbestuur alle documenten die betrekking hebben op de parochie verzamelen, ordenen en ter beschikking stellen. Locatie: pastorie.)

dhr. M. van de Beeten en
mevr. T. van de Beeten-Roquet
(tel.: 325.95.36).

(naar Soorten Werkgroepen)


Beheer

(Alle kleinere materiële gebreken aan kerk, pastorie, kapelanie en Petrushofje inventariseren en repareren. Tevens bouwtechnisch onderhoud. Vergaderingen ongeveer 1x per maand.) Leden:

dhr. P. Nelissen (tel.: 361.60.90);
dhr. E. Sigwarth (tel.: 356.05.44;
dhr. B. Demmers (tel.: 361.28.59).

(naar Soorten Werkgroepen)


Bloemversiering

(Wekelijkse verzorging van bloemen en planten in het kerkgebouw. Rond de hoogfeesten worden diverse grotere bloemstukken gemaakt. Ook - op verzoek - bij huwelijken.) Leden:

mevr. R. van de Laar (tel.: 361.24.29);
mevr. Z. Derks - ten Haaf (tel.: 361.23.73);
mevr. J. Weerts - Sieben (tel.: 352.06.20);
mevr. M. Nelissen (tel.: 361.41.13);
mevr. C. Dassen (tel.: 361.04.09);
mevr. Ch. Kerckhoffs - Liao (tel.: 362.28.62);
mevr. V. Demmers (tel.: 361.28.59).

(naar Soorten Werkgroepen)


Collectanten

(Tijdens de eucharistie-vieringen collecteren om de kerkganger te laten participeren aan de zelfgave van Christus aan God de Vader.) Leden:

Dhr. P. Gortmans (tel.: 362.53.23)
dhr. F. Kok (tel.: 361.72.95)
dhr. J. Marx (tel.: 361.74.38)
dhr. P. Nelissen (tel.: 361.60.90)
dhr. A. Notermans (tel.: 362.01.95)
dhr. W. Ramakers (tel.: 361.34.81)
dhr. J. Schrieder (tel.: geheim)
mevr. H. Schrieder (tel.: geheim)
mevr. M. Schrijnemaekers (tel.: 361.89.06)
dhr. M. Vanderlinden (tel.: 361.53.17)
dhr. T. van der Velden (tel.: geheim)
dhr. H. Willems - reserve (tel.: 361.73.97)

(naar Soorten Werkgroepen)


Communie / Vormsel

(Organisatie van de Eerste H. Communie en het H. Vormsel in Heer en De Heeg ) Coördinatie:

Kapelaan S. Brajković (tel.: 06 - 27.50.10.73)
Kapelaan A. Antony (tel.: 06 - 34.32.23.62)

(naar Soorten Werkgroepen)


Huisbezoek

(Mensen die dit op prijs stellen, kunnen dit aan de pastoor laten weten)

pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28).

(naar Soorten Werkgroepen)


Kerkbestuur

Pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28) funktie: voorzitter; algemene zaken
Zie verder: Kerkbestuur

(naar Soorten Werkgroepen)


Kerkpoetsers

(Schoonmaken van de gehele kerk, inclusief sacristie) Leden:

Mevr. M. Thehu - Theunisz (tel.: 361.61.97);
mevr. A. Bosch - Pasmans (tel.: 361.17.29).

Voor koperwerk: Mevr. Chr. Vranken (tel.: 361.43.33);
mevr. E. Ropers (tel.: 362.10.36).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Kerstmis

(Opzetten en opruimen van kerststal en kerstbomen.) Leden:

Dhr. J. Marx (361.74.38)
dhr. M. Bosch (tel.: 361.17.29)
dhr. P. van Deurse (tel.: 361.39.45)
dhr. W. Leunissen (tel.: 361.45.83)
dhr. P. Nelissen (361.60.90)
dhr. J. Schrieder (367.16.36)
dhr. J. Thehu (361.67.58).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Kosterwerk

(Alle voorbereidende materiële werkzaamheden ten behoeve van de kerkdiensten. (O.a.: verwarming, verlichting, deuren, kaarsen, boekjes, liturgische boeken en gewaden, vaatwerk). Na de vieringen opruimen, enz.) Leden:

dhr. M. van de Beeten (tel.: 325.95.36);
dhr. J-P. Sullot (tel.: 409.02.72);
mevr. A. Stheins (tel.: 367.24.61).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Lectoren

(Tijdens de vieringen voorlezen van de Eerste Lezing uit de Heilige Schrift en bidden van de Voorbede ter afsluiting van de Dienst van het Woord.)

Contactpersoon: Pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28).

Overige lectoren: zie Liturgie-assistentie.

(naar Overzicht Werkgroepen)


Liturgie-assistentie

(Volwassen misdienaars, die tevens lector kunnen zijn en/of buitengewone bedienaar van de Eucharistie ('communie-uitdeler' met een officiële aanstelling).) Leden:

dhr. M. Bosch (tel.: 361.17.29) lector/acoliet bij uitvaarten;

dhr. F. Kok (tel.: 361.72.95) lector/acoliet bij uitvaarten;

dhr. P. Nelissen (tel.: 361.60.90) lector/acoliet bij uitvaarten;

dhr. W. Ramakers (tel.: 361.34.81);

dhr. G. Rossell (tel.: 343.27.27) lector/acoliet bij uitvaarten;

dhr. J-P. Sullot (tel.: 409.02.72) acoliet;

dhr. M. van de Beeten (tel.: 325.95.36) lector/acoliet;

contactpersoon: Pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Misdienaars

(Organisatie van activiteiten en werkzaamheden m.b.t. misdienaars van Heer en De Heeg.).:

Kapelaan S. Brajkovic (tel.: 06 - 27.50.10.73)
Kapelaan A. Antony (tel.: 06 - 34.32.23.62)
Marc Bosch.

(naar Overzicht Werkgroepen)


Parochiebureau

(Taak: o.a. misintenties, inplannen van parochie- en schoolcatechese, voorbereiden van doopvieringen, kerkledenadministratie, postbehandeling, inschrijvingen doopsels, vormsels, huwelijken en uitvaarten in kerkelijke registers, uittreksels etc.) Leden:

dhr. F. Kok (tel.: 361.72.95);
dhr. P. Gortmans (tel.: 362.53.23);
dhr. M. Bosch (tel.: 361.17.29);
mevr. A. Bosch-Pasmans (tel.: 361.17.29);
dhr. M. Vanderlinden (tel.: 361.53.17).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Processiecommissie

(Organisatie van de sacramentsprocessie op Eerste Pinksterdag door de straten van Heer/Eijldergaard. Met deze commissie werken nog vele anderen mee om hand en spandiensten te verrichten voor de processie.)

mevr. B. Rijks (tel.: 361.64.50) funktie: voorzitter;
mevr. A. Hanssen - Welie (tel.: 361.38.90) funktie: secretariaat
dhr. W. Leunissen (tel.: 361.45.83)
dhr. R. Magermans (tel.: 361.77.73)
dhr. J. Marx (tel.: 361.74.38)
dhr. P. Nelissen (tel.: 361.60.90)
dhr. W. Nelissen (tel.: 361.41.13)
dhr. H. Willems (tel.: 361.73.97).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Regelingscommissie

(Bij processie, Eerste Heilige Communie, Vormsel en bijzondere vieringen (zoals een eerste H. Mis) regelend en coördinerend optreden.) Leden:

dhr. P. Nelissen (te.: 361.60.90; dhr. P. van Deurse (tel.: 361.39.45); dhr. W. Leunissen (tel.: 361.45.83); dhr. R. Magermans (tel.: 361.77.73).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Stichting Restauratie St. Petrus' Banden

(Ondersteuning bieden aan het kerkbestuur inzake restauratiewerkzaamheden aan de parochiekerk, o.a. geldwerving en bouwtoezicht.)

voorzitter (vacature)
pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28) vice-voorzitter
dhr. M. Severeyns (tel.: 352.44.77) financieel adviseur
dhr. J. Smeets (tel.: 604.10.11) lid

(naar Overzicht Werkgroepen)


Redactie parochie-artikelen maandblad Markant

dhr. M. Bosch (tel.: 361.17.29);
dhr. F. Kok (tel.: 361.72.95);
pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Ziekenbezoek

(De Werkgroep Pastoraal Ziekenbezoek versterkt het pastorale team. Door de leden wordt bezoek gebracht aan patiënten thuis of in het Academisch Ziekenhuis Maastricht die afkomstig zijn uit De Heeg en Heer.) Attentie: Patiënten of familieleden moeten dit dan wel aan de parochie doorgeven!

Dhr. G. Rossell (tel.: 343.27.27);
mevr. R. Schrijnemaekers (tel.: 361.89.06);
Contactpersoon: pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28).

(naar Overzicht Werkgroepen)


Ziekencommunie

(Versterking van het pastorale team. Op de donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand wordt aan zieken die dat te kennen hebben gegeven, thuis de communie gebracht.) Leden:

Bedienaren: dhr. G. Rossell (tel.: 343.27.27) en mevr. R. Schrijnemaekers (tel.: 361.89.06)

Chauffeurs: dhr. Dumoulin (tel.: 361.03.09); dhr. F. Kok (tel.: 361.72.95).

Aanvragen voor ziekencommunie via Pastoor P. Horsch.
Telefonisch: 361.00.28. Of per e-mail: .

(naar Overzicht Werkgroepen)

(Laatst bijgewerkt op 20 november 2018)