Katechese


 

De parochie verzorgt katechese voor kinderen
en voor volwassenen.

 

Kinderen


De kapelaan verzorgt de Communie- en Vormselkatechese op de basisscholen
en ook voor kinderen die niet op één van de basisscholen in Heer of De Heeg zitten.
Hij heeft ook de leiding over de Werkgroep Communie&Vormsel, die allerlei praktische zaken regelt.

Meer informatie over de Eerste Heilige Communie en het Vormsel:
Zie de INDEX hiernaast en open de map Vieringen.

Contactadres: Parochiebureau (tel.: 361.00.28);
e-mail:


Volwassenen


BIJBELGROEP
In de bijbelgroep wordt regelmatig het Evangelie van de komende zondag samen bemediteerd. Daarbij wordt ook enige exegetische uitleg gegeven, maar het gaat er vooral om dat men de H. Schrift steeds meer ervaart als het Woord van God dat je eigen leven aanstuurt en verrijkt.
Op de pastorie komt eenmaal per twee weken een groep bijeen op maandagavonden.
Wie er interesse voor heeft, kan zich hiervoor bij de pastoor aanmelden:
Pastoor P. Horsch (tel.: 361.00.28);
e-mail:

Rond Doopsel, eerste Heilige Communie en Huwelijk ontvangen volwassenen een aangepaste katechetische voorbereiding: als ouders van dopelingen of van communicantjes, of als aanstaand echtpaar.
Voor info over de voorbereiding op deze sacramenten: zie de index (links) onder "Vieringen".


(Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2015)