Data hoogfeesten
De data van Aswoensdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
zijn per jaar verschillend. Hier vindt u deze t/m 2030.