Het kerkelijk huwelijk
Wat je moet weten als je gaat trouwen

1. Aanmeldingen liefst zo lang mogelijk van tevoren (minimaal drie maanden) tel. 043 - 361.00.28 (op maandagmorgen).


2. De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met de pastoor of één van de kapelaans, en uit deelname aan drie gezamenlijke voorbereidingsavonden.

Er zal ook een keer geoefend worden in de kerk.
De huwelijkssluiting vindt plaats in de parochiekerk ten overstaan van een priester of diaken en twee getuigen.
In de kapel van de zusters van Opveld worden geen huwelijksvieringen meer gehouden.
3. Het boekje kan zelf gemaakt worden met behulp van een model dat door de pastoor of één van de kapelaans wordt aangereikt.
4. De kosten voor de viering zijn sedert 1 januari 2018
€ 440,-.

  • Wanneer ouders of een bruidspaar dat minder dan drie jaar samenwoont voldoende aan de kerkbijdrage meedoen (d.w.z. € 100,- per jaar in de periode vóór 2018 en € 110,- per jaar m.i.v. 2018) zijn de kosten nihil.
  • Doen zij mee, maar voor minder dan genoemde bedragen, dan wordt een evenredig deel in rekening gebracht.
  • Samenwonenden die langer dan drie jaar niet meer bij de ouders wonen, worden als een zelfstandig huishouden beschouwd; d.w.z. dat met kerkbijdrage door de ouders geen rekening meer wordt gehouden en van hen € 440,- wordt gevraagd.
  • Meer over Kerkbijdrage: Klik hier
5. De opluistering van de viering gebeurt in principe door het dameskoor. Natuurlijk is het mogelijk bijvoorbeeld een ander koor te vragen (bijv. het Kon. St. Caeciliakoor; afspraken via Coen de Vries (voorzitter) 043-361.30.55).
Wat betreft de muziek, moet men er uiteraard rekening mee houden, dat de viering in een kerk plaats vindt; daar hoort wilde en ruige muziek niet thuis. De teksten van gezangen zijn bij voorkeur religieus-christelijk; als ze betrekking hebben op menselijke relaties zijn ze wel geoorloofd. Muziek kan vocaal en/of instrumentaal zijn; zo zou dus een zanger of zangeres en een keyboard ook in de viering mogen.
Er worden geen muziekcassettes of CD's afgespeeld tijdens de eurcharistieviering (tenzij als ondersteuning van live solo-zang). Dit is in ons Bisdom niet geoorloofd.
6. Bloemversiering en huwelijkskaars zijn bij de prijs inbegrepen.
Onder bloemversiering wordt verstaan: een bloemstuk op het altaar en twee stukjes links en rechts voor op het priesterkoor. De versiering voor de huwelijkskaars, die men krijgt van de parochie, moet men zelf (laten) maken. Wil men meer bloemversiering en/of lintjes aan de banken in het middenschip, gelieve hiervoor contact op te nemen met mevr. R. van de Laar (tel.: 361.24.29) van de Werkgroep Bloemversiering.
7. Voor fotograaf en opnemer van video is een vaste plaats aan de rechterkant, opzij van het priesterkoor bij de doopvont: net achter de voorste pilaar.* Van hieruit kunnen zij zowel het gebeuren aan het altaar, alsook het bruidspaar en de gelovigen in de kerk vastleggen. Dit is zo bepaald opdat men tijdens de viering zo min mogelijk in de kerk loopt, daar dit storend is voor de viering.
* De foto- of videograaf kan echter wel van meer nabij opnames maken op het moment van het ja-woord, de overreiking van de ringen en het communiceren van het echtpaar.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van lampen en spots, wel van een flitser.

 
(Laatst bijgewerkt op 26 november 2019)