Kerkdiensten vanaf 1 januari 2017Soorten en tijden van gewone vieringen


 • In de tijd door het jaar, advent, kersttijd en paastijd :
  • maandag, dinsdag en donderdag (niet op woensdag)
   • Rozenhoedje 18.40 uur
   • H. Mis 19.00 uur
  • vrijdag
   • Aanbidding 18.00 uur
   • Rozenhoedje 18.30 uur
   • Zegen met het Allerheiligste 18.55 uur
   • H. Mis 19.00 uur
   • Biechtgelegenheid 19.40 uur
  • zaterdag
   • Op enkele uitzonderingen na, geen H. Mis
  • zondag
   • H. Mis 09.45 uur
 • In de vastentijd :
  • maandag en dinsdag (niet op woensdag)
   • Rozenhoedje 18.40 uur
   • H. Mis 19.00 uur
  • donderdag (behalve Witte Donderdag)
   • Aanbidding 18.00 uur
   • Rozenhoedje 18.30 uur
   • Zegen met het Allerheiligste 18.55 uur
   • H. Mis 19.00 uur
  • vrijdag (behalve Goede Vrijdag)
   • Kruisweg-oefening 18.30 uur
   • H. Mis 19.00 uur
   • Biechtgelegenheid 19.40 uur
  • zaterdag
   • Op enkele uitzonderingen na, geen H. Mis
   • zaterdag vóór Pasen (= Paaswake: 21.00 uur H. Mis)
  • zondag
   • H. Mis 09.45 uur

Wat is een eucharistie-viering

Als wij bijeenkomen om de eucharistie (= Heilige Mis) te vieren, dan voltrekt Jezus zijn kruisoffer mede ten behoeve ons. Hij geeft zichzelf aan God de Vader om ons te bevrijden uit zonde en dood. In zijn dood wordt alles vernietigd wat er in de weg staat tussen God en ons, maar ook wat er zondig is in onze relaties.
Die verzoening met God brengt daarom de eenheid met de eeuwige God tot stand en met al degenen die aldus door Hem verlost worden. De nieuwe ene mensenfamilie die daardoor ontstaat is de Kerk.
Daarom is de viering van de H. Mis in de parochie van zo'n groot belang: dat is de concrete, plaatselijke gemeenschap van Gods kinderen.

Achtergrond

Op de avond voor zijn lijden en sterven vierde Jezus met zijn apostelen het joodse paasfeest met brood en wijn. Op dat feest werd de bevrijding uit het land van de onderdrukking (Egypte) en het vertrek naar het beloofde land gevierd. Het ongedesemde brood moest herinneren aan het haastige vertrek (het brood kreeg de tijd niet om te gisten) en aan het voedsel voor onderweg door de woestijn (manna). De wijn moest het feestelijke karakter van de viering onderstrepen.
Jezus gaf aan dit feest een nieuwe betekenis: Tijdens zijn Laatste Avondmaal nam Hij brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met de woorden: "Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij". Zo nam Hij na deze maaltijd ook een beker met wijn en sprak: "Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten".
Daarmee verwees Jezus naar de gebeurtenissen die daarna zouden plaatsvinden: zijn dood op de volgende dag en zijn verrijzenis drie dagen later. Zo vierde Hij dus eigenlijk zijn overgang van dit leven naar het eeuwige leven bij God de Vader. En ten behoeve van onze bevrijding uit zonde en dood bood Hij op het kruis zijn Lichaam en Bloed aan aan God de Vader.
Alles wat Jezus deed in de tijd, deed Hij tevens als God die in en boven alle tijden is, in het eeuwige NU.
Daarom: telkens wanneer wij de H. Mis - ofwel eucharistie - vieren, wordt op dat moment in de tijd opnieuw werkelijkheid, wat er destijds gebeurde bij het Laatste Avondmaal en aan het kruis. 

(Laatst bijgewerkt op 3 december 2016)