Muziek en Zang


Klik hieronder op het thema van uw keuze:
1. Informatie over de zangkoren
1.1. Dameskoor
1.2. Schola Cantorum (gregoriaans koor)
1.3. Kon. St. Caeciliakoor
2. Tekst van het lied uit 1903 b.g.v. de eerste-steenlegging


Dameskoor

Doelstelling: Opluistering van eucharistievieringen in de parochiekerk bij huwelijken, jubilea en uitvaarten. Daarnaast enkele bijzondere kerkelijke vieringen.

Repetities: Op woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis Aen de Wan, Einsteinstraat.

Bestuur:
Voorzitter: Toos van Uum, tel.: 043-361.28.55
Secretaris: Mariet Meeuwsen, tel.: 043-361.51.08
Penningmeester: Annie Beckers, tel.: 043-362.11.06

Dirigente: Bianca Lenssen
Schola Cantorum

De zgn. "gregoriaanse schola" maakt deel uit van het Kon. St. Caeciliakoor, bestaat echter slechts uit heren. Deze luisteren op zondagen om 09.45 uur de eucharistievieringen op, die niet door het koor in zijn geheel ("Tutti") worden gezongen. Verder verzorgt de Schola de zang in enkele andere bijzondere vieringen, waaronder die van de Goede Week.

Dirigent: Harry Colen Organist: Paul in de Braak
Kon. St. Caeciliakoor

Bestuur (o.a.):

Voorzitter:
Dhr. C.G.W. De Vries
Desiré Leesensstraat 11
6227 TV Maastricht
Tel.: 043-361.30.55 of 06-10.88.72.31
email-adres: cgw.devries@ziggo.nl

Secretariaat:
Mevr. M. Bijleveld
Postduifstraat 7
6227 AZ Maastricht
Tel.: 043-361.89.03 of 06-22.25.63.24
email-adres: rijveld@gmail.com

Dirigent: Emmanuël Pleijers

Uit de statuten:
De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de zangkunst, zowel kerkelijk als profaan.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van repetities, het organiseren en/of deelnemen aan muziekuitvoeringen, het muzikaal opluisteren van kerkelijke vieringen met inachtneming van de traditionele verbondenheid met de Parochie Sint Petrus' Banden te Heer, en alle andere activiteiten, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
De vereniging is oorspronkelijk opgericht door Pastoor Hoelen in het jaar 1857.
De directeur (=dirigent) beoordeelt of een kandidaat kan worden toegelaten.

Repetities op donderdagavonden in Gemeenschapshuis 'Aen de Wan' (Einsteinstraat).

Kerkelijke uitvoeringen: ongeveer eenmaal per maand en/of bij kerkelijke hoogfeesten.

Leden: 64

 
(Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2015)