Doopsel - video
Een opmerking vooraf
De spreker is niet één van de pastorale medewerkers van onze parochie, maar pastoor Andy Penne die werkzaam is in Bergeijk. Ofschoon in details afwijkend van de doopviering in Heer, is zijn uitleg illustratief, nuttig en helder.

 

 

Laatst bijgewerkt op (maand/dag/jaar)