Parochie Heer heet u welkom!

Johannes 3:15-16
Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. 

Parochie Heer heet u welkom!

Johannes 3:15-16
Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Woon onze diensten bij!

Contactinformatie

Het Pastoraal Team

Pastoor. Mgr. Dr.
Everard de Jong

Padualaan 4, 6226 BL
Scharn, Maastricht

06-51177061
pastoordejong@gmail.com

Kapelaan
Andy Garcia Merino

Severenstraat-7
6225 AR Maastricht
043-3634587
06-49794486
andyfgm.26@gmail.com

Kapelaan Diaken
Jean Léonard Ratokiniaina

Severenstraat-7
6225 AR Maastricht
043-3634587
06-21654253
jeanleonard@outlook.fr

Pastoor. Mgr. Dr.
Everard de Jong

Padualaan 4, 6226 BL
Scharn, Maastricht

06-51177061
pastoordejong@gmail.com

Kapelaan
Andy Garcia Merino

Severenstraat-7
6225 AR Maastricht
043-3634587
06-49794486
andyfgm.26@gmail.com

Kapelaan Diaken
Jean Léonard Ratokiniaina

Severenstraat-7
6225 AR Maastricht
043-3634587
06-21654253
jeanleonard@outlook.fr