Gedenk uw parochie

De parochie: een goed doel

Veel mensen denken er over na, wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden ee nbestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen.

Een van die goede doelen kan uw parochie zijn

Uw testament en de parochie

Als u nadenkt over uw nalatenschap, denkt u dan ook aan uw parochie. In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de parochie tot (mede-) erfgenaam benoemen.

Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed.

U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opnemen:

In de vorm van legaat of door een erfstelling.

Legaat en erfstelling

Legaat

U kunt de parochie een legaat nalaten. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.

Erfstelling

Ook kunt u de parochie als erfgenaam benoemen voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft.

Een erfgenaam is een persoon of een organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.

Als u de parochie tot (mede-) erfgenaam benoemt, dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterende gesprek bij de notaris is echter kostenloos.

Parochie

De parochie zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstellingen en legaten.

Vragen?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten, of erfstellingen, raadpleeg dan een notaris bij u in de regio.

Bijvoorbeeld in Heer/Maastricht:https://netwerknotarissen.nl/kantoren/noto-notarissen

Met algemene vragen kunt u terecht bij de website: https://www.notaris.nl/

of bij de notaristelefoon: 0900-3469393