Uitnodiging 1e H. Mis Jean-Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024

U bent van harte uitgenodigd  voor de Eerste H. Mis van Jean Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024 om 9.45 uur in de St. Petrus Bandenkerk in Heer (Dorpstraat 78, Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om hem te feliciteren in het gemeenschapshuis Aen de Wan (Einsteinstraat 32, Maastricht) van 11.30 tot 13.30 uur.De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 25 mei 2024 om 10.30u  in de Sint Christoffelkathedr ...

Vooraankondiging: Mgr. Everard de Jong 25 jaar bisschop

Op dinsdag 6 februari is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd. De parochie Heer feliciteert hem met dit jubileum Dat is reden voor een feest. Maar omdat de datum vlak voor carnaval valt en daarna de Veertigdagentijd volgt, heeft Mgr. De Jong ervoor gekozen om zijn zilveren bisschopsjubileum op zondag 7 april te vieren. Dat is de zondag van Beloken Pasen/Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Die middag is er om 14.30 uur e ...

Afscheidsbericht Kapelaan Slaven

Beste mensen, zoals u al waarschijnlijk gehoord heb, heb ik een nieuwe benoeming gekregen in de parochies omtrent Gennep en zal ik met verdriet, maar toch vervuld van dankbaarheid de parochies in Maastricht Oost moeten verlaten. Omdat het allemaal snel gaat gebeuren heb ik samen met pastoor afscheidsmissen gepland in de kerken waar ik werkzaam was.  20 januari om 17.30uur Scharn21 januari 9.45uur Heer en 11.30uur De Heeg 27 januari 19.00uur Heugem28 januari 11.00uur Amby U ...