Kerkbestuur en de bestuursraad Heer-De Heeg

Per 1 juli 2015 is er één overkoepelend Kerkbestuur voor de parochies van Heugem, De Heeg, Heer en Amby. Per 1 oktober 2018 is daar de parochie van Scharn aan toegevoegd. 

Per 1 sept. 2022 zijn ook de parochies van O.L. Vrouw van Lourdes (Wittevrouwenveld), H. Hart Kerk (Koepelkerk), Don Bosco (Heugemerveld), St. Jan de Doper (Limmel) en St. Antonius van Padua (Nazareth) aan deze federatie toegevoegd. Samen vormen zij nu de parochiefederatie Maastricht Oost.

De voorzitter van het Federatiebestuur is pastoor Mgr. dr. Everard de Jong
Verder bestaat dit bestuur momenteel uit:

 • Jo Boetsen, secretaris (namens Limmel en Nazareth)
 • Huub Sour (namens Heugem);
 • Dirk Mulders (namens Scharn);
 • Martin Bongers (namens De Heeg en Heer), bouwzaken
 • Willem Wolters, (namens de Koepelkerk), afgevaardigd in dekenaal bestuur voor bouwzaken
 • Armand Blanken (namens de Heugemerveld)
 • Michel van Hezel, bouwzaken

Het Kerkbestuur en de Parochiële Bestuursraden

Het Kerkbestuur bepaalt het beleid van de twaalf parochies op materieel en economisch vlak binnen de grenzen die het Bisdom bepaalt en geeft advies aan het pastoraal team op het gebied van het pastoraal beleid en de liturgie.

De verschillende parochies hebben gecombineerde Parochiële Bestuursraden. Deze raden voeren de besluiten van het Federatiebestuur uit. Ze staan het bestuur met raad en daad terzijde en coördineren onder eindverantwoordelijkheid van dit bestuur de werkzaamheden van de vrijwillige medewerkers van de parochie.
De leden van de Parochiële Bestuursraad worden gekozen met instemming van de pastoor.

De Parochiële Bestuursraad van Heer, De Heeg

De Parochiële Bestuursraad van De Heeg en Heer bestaat – naast de pastoor (voorzitter) – uit:

 • Mariëtte Ackermans (secretaris)
 • Christian Kerckhoffs (financiën)
 • Martin Bongers (gebouwen)
 • Peter Gortmans (personeels- en vrijwilligersaangelegenheden)

(Laatst bijgewerkt op 26 november 2018)