Het Kerkelijk Huwelijk

Praktische informatie over het Kerkelijk Huwelijk is na de uitleg te vinden op deze pagina.

Het kerkelijk huwelijk is een sacrament binnen de R.K. Kerk, waarin een man en een vrouw hun belofte van levenslange liefde en toewijding aan elkaar bevestigen voor God en de geloofsgemeenschap, en daar de genade verkrijgen om dat te kunnen. Dit heilige verbond weerspiegelt de liefde van Christus voor Zijn Kerk en vormt de basis voor een leven van gemeenschap, wederzijdse ondersteuning en groei in het geloof.

Betekenis van het Kerkelijk Huwelijk:

In het kerkelijk huwelijk verklaren de bruid en bruidegom hun belofte aan God en aan elkaar. Ze beloven elkaar een leven lang lief te hebben, te eren, te respecteren en elkaar trouw te blijven in voor- en tegenspoed. Dit sacrament benadrukt de heiligheid van het verbond van het huwelijk en de rol van het gezin als fundament van de samenleving.

 

Voorbereiding op het Kerkelijk Huwelijk:

Voorafgaand aan het kerkelijk huwelijk worden stellen aangemoedigd om deel te nemen aan een voorbereidingsprogramma. Dit programma biedt de gelegenheid om dieper in te gaan op de betekenis van het huwelijk, de rol van het geloof in het huwelijksleven, en praktische aspecten van het samen delen van het christelijke pad.

De Huwelijksplechtigheid:

De huwelijksplechtigheid in de kerk is een heilige gebeurtenis waarin het paar hun beloften uitspreekt voor God en de gemeenschap. Met gebeden, zegen en liturgie wordt de liefde van het paar ingebed in een spirituele context, en ontvangen ze de genade en zegen van de Kerk.

Praktische informatie

Aanmelding

Aanmeldingen liefst zo lang mogelijk van tevoren (minimaal drie maanden) bij het parochiekantoor tel. 043 – 361.00.28 (op maandag- en donderdagmorgen). Ook kan de pastoor of kapelaan persoonlijk worden benaderd. 

Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met de pastoor of één van de kapelaans, en uit deelname aan drie gezamenlijke voorbereidingsavonden.

Er zal ook een keer geoefend worden in de kerk.
De huwelijkssluiting vindt plaats in de parochiekerk ten overstaan van een priester of diaken en twee getuigen.
In de kapel van de zusters van Opveld worden geen huwelijksvieringen meer gehouden.

Het boekje kan zelf gemaakt worden met behulp van een model dat door de pastoor of één van de kapelaans wordt aangereikt.

Kosten

Opluistering van de viering

De kosten voor de viering zijn te vinden op onze tarieven pagina.

Wanneer ouders of een bruidspaar gedurende 4 jaar voldoende aan de kerkbijdrage meegedaan heeft (d.w.z. volgens de tarieven die bekend zijn op onze tarieven pagina, per jaar), dan zijn de kosten nihil.

Doen zij mee, maar voor minder dan genoemde bedragen, dan wordt een evenredig deel in rekening gebracht.

Samenwonenden die langer dan drie jaar niet meer bij de ouders wonen, worden als een zelfstandig huishouden beschouwd; d.w.z. dat met kerkbijdrage door de ouders geen rekening meer wordt gehouden en van hen het bedrag op de tarievenpagina gevraagd, tenzij ze zelf hebben bijgedragen.

De opluistering van de viering gebeurt in principe door het dameskoor. Natuurlijk is het mogelijk bijvoorbeeld een ander koor te vragen (bijv. het Kon. St. Caeciliakoor; afspraken via Coen de Vries (voorzitter) 043-361 30 55).

Wat betreft de muziek, moet men er uiteraard rekening mee houden, dat de viering in een kerk plaats vindt; daar hoort wilde en ruige muziek niet thuis. De teksten van gezangen zijn bij voorkeur religieus-christelijk; als ze betrekking hebben op menselijke relaties zijn ze wel geoorloofd. Muziek kan vocaal en/of instrumentaal zijn; zo zou dus een zanger of zangeres en een keyboard de viering kunnen opluisteren.

Er worden geen Cd’s afgespeeld tijdens de eucharistieviering (tenzij als ondersteuning van live solozang).

Bloemversiering en Huwelijkskaars

Bloemversiering en huwelijkskaars zijn bij de prijs inbegrepen.
Onder bloemversiering wordt verstaan: een bloemstuk op het altaar en twee stukjes links en rechts voor op het priesterkoor. De versiering voor de huwelijkskaars, die men krijgt van de parochie, moet men zelf (laten) maken. Wil men meer bloemversiering en/of lintjes aan de banken in het middenschip, gelieve hiervoor contact op te nemen met mevr. R. van de Laar (tel.: 361.24.29) van de Werkgroep Bloemversiering.

Fotograaf

Voor fotograaf en opnemer van video is een vaste plaats aan de rechterkant, opzij van het priesterkoor bij de doopvont: net achter de voorste pilaar.* Van hieruit kunnen zij zowel het gebeuren aan het altaar, alsook het bruidspaar en de gelovigen in de kerk vastleggen. Dit is zo bepaald opdat men tijdens de viering zo min mogelijk in de kerk loopt, daar dit storend is voor de viering.

De foto- of videograaf kan echter wel van meer nabij opnames maken op het moment van het ja-woord, de overreiking van de ringen en het communiceren van het echtpaar.

Er kan in overleg naar de verlichting gekeken worden.