Heilig Vormsel

Voorbereiding

Het vormsel is het sacrament van de H. Geest. Jezus werd gedoopt in de Jordaan, en de H. Geest daalde over Hem neer (Mt. 3,13-17). Met Pinksteren (Hand. 2) waren de apostelen bijeen met Maria, de moeder van Jezus, en ze ontvingen de H. Geest. In het boek De Handelingen van de apostelen ervoeren de eerste christenen bij herhaling de invloed, steun, inspiratie en leiding van de H. Geest. 

Uw kind, maar ook uzelf als u nog niet gevormd bent, bent van harte uitgenodigd deze H. Geest, de trooster, te ontvangen!! Dat gebeurt in het sacrament van het H. Vormsel. 

De theoretische voorbereiding van kinderen vindt plaats op de basisschool na schooltijd. In de lessen worden de betekenis van het heilig Vormsel en de uitwerking ervan in het dagelijks leven besproken. Daarnaast worden verschillende elementen van de viering zelf en de inhoud van het geloof uitgelegd.
De deelname aan deze lessen is verplicht om het heilig Vormsel te kunnen ontvangen. Daarnaast is ook de deelname aan een boeteviering, het oefenen in de kerk en het oefenen van de liederen – voorafgaand aan de viering – voor deelname verplicht.

Kinderen die niet op BS de Vlinderboom zitten, kunnen – wanneer zij in Heer wonen – aan de viering deelnemen, als zij minimaal 3 maanden van tevoren zijn aangemeld bij het parochiebureau (op maandagmorgen: 043 – 361 00 28) en als zij deelnemen aan een aparte voorbereiding.

Voor de vormselviering vindt er minimaal één ouderavond plaats.

Volwassen die het Vormsel willen ontvangen, kunnen zich melden bij de pastoor of kapelaans.