Historie Sint Petrus' Banden

De apostel Petrus is vaker gevangen genomen. Het meest bekend is zijn gevangenneming tijdens de paasdagen van het jaar 40. Bij die gelegenheid werd ook de apostel Jacobus onthoofd door koning Herodes. Petrus werd, geboeid en zwaar bewaakt, in de kerker opgesloten en zou worden voorgeleid onmiddellijk na Pasen. Door de Kerkgemeenschap werd intussen vurig voor hem gebeden. In de nacht voordat hij moest voorkomen stond plots een engel voor hem die hem wakker maakte. Hij werd van zijn boeien bevrijd, de engel ging hem vóór langs alle wachten en was ineens verdwenen.

Petrus realiseerde zich met moeite dat hij wakker was en dat het werkelijkheid was wat hem overkwam. Hij ging onmiddellijk naar de plaats waar veel christenen bijelkaar waren. Op zijn geklop deed een dienstmeisje een deurraampje open. Maar ze was zó ontdaan door het zien van Petrus dat ze aanvankelijk zelfs vergat de deur open te doen!

Dit verhaal is te vinden in de Handelingen der Apostelen (hoofdstuk 12) van het Nieuwe Testament. Het is uitgebeeld in één van de Petrus-ramen in de kerk en in het raam boven de deur van de pastorie. Dit raam is te zien op deze foto.

In het jaar 64 werd hij te Rome opnieuw gevangen genomen en deze gevangenneming eindigde met zijn marteldood.

Op de plaats van de stadsprefectuur van Rome waar Petrus verhoord is, bouwde men als spoedig een memoria, een herinneringskerkje. In het jaar 440 werd die vervangen door een basiliek, die later meerdere malen werd vergroot en verfraaid: de S. Pietro in Vincoli, de St. Petrus’ Bandenkerk, zo genoemd omdat daar de ketenen worden bewaard waarmee Petrus geboeid zou zijn geweest. Deze ketenen zijn te bezichtigen: ze bevinden zich in een schrijn onder het altaar.

Foto’s:

S. Pietro in Vincoli Buiten

S. Pietro in Vincoli Binnen

Ketenen in schrijn

Baldakijn boven altaar

Naar deze kerk is de onze genoemd.

Overigens is de S. Pietro in Vincoli beroemd om het prachtige beeld van Mozes dat hier staat opgesteld, gemaakt door Michelangelo.

Het is een bezoek meer dan waard. Een verdere bijzonderheid is dat van genoemde ketenen anderhalve schakel zich bevindt in de schatkamer van de St. Servaaskerk van Maastricht.

Op 12 april 1989 werd in onze parochiekerk het nieuwe altaar gewijd. Tijdens de plechtigheid werd toen twee centimeter uit deze schakels in ons altaar begraven, samen met nog andere relieken. Een beeldje van de geboeide Petrus maakt deel uit van ons altaar.

Links voor meer historie