Wat is Biechten?

De biecht wordt tegenwoordig “het Sacrament van Boete en Verzoening” genoemd.
Een sacrament is een zichtbaar teken waardoor God en mens elkaar van hart tot hart naderen.
Door mijn morele tekortkomingen uit te spreken, is er een beweging naar buiten van datgene wat mijn geweten belast. Die last leg ik neer op de schouders van Christus, wanneer ik mijn fouten aan een priester beken. En het is Christus-zelf die mijn zonden aanneemt in de persoon van de priester. Christus neemt met zijn kruis ook mijn zonden mee en vernietigt ze in zijn kruisdood. Jezus is immers niet alleen de mens die 2000 jaar geleden heeft geleefd; Hij is de Zoon van de levende God van alle tijden.

In de biecht is God zelf, die rijk is aan barmhartigheid, aan het werk: Hijzelf is het die ons vergeeft en onze ziel, die ‘op sterven na dood’ kan zijn, nieuw leven inblaast. Door het herstel van de band met Hem, zwaaien de deuren van de hemel voor ons open en mogen wij weer delen in de goddelijke liefde waarvoor wij geschapen zijn.

Overigens: Elke goede priester zal u helpen om te biechten; u hoeft dus niet bang te zijn omdat u niet weet wat u moet zeggen of doen. Hij zal uw zonden meenemen in zijn graf: geen mens ter wereld zal uit zijn mond te horen krijgen, wat u ooit bij hem hebt gebiecht.

Wat Biechten zo moeilijk maakt

Er wordt wel gezegd: “Als ik iets verkeerd heb gedaan tegen een ander, dan probeer ik het met hem weer in orde te maken. Ik bied mijn excuses aan. Dan zal het voor God ook wel goed zijn; daar heb ik geen biecht voor nodig.”

Echter, wie daadwerkelijk christen wil zijn, die beseft ook, dat God de oorsprong is van alles en iedereen. Wanneer ik een ander schaad, dan schaad ik die persoon pas op de tweede plaats: In eerste instantie heb ik me tegen zijn Schepper gekeerd. En die Schepper is de Koning van hemel en aarde, de Almachtige. Overigens heb ik dan ook gezondigd tegen diezelfde Schepper die mijn oorsprong is. Hij heeft met mij immers goede bedoelingen. Door het goede niet te doen, keer ik mij tegen Hem.
Natuurlijk heb ik ten opzichte van mijn medemens tegen wie ik verkeerd ben geweest, ook altijd de verplichting om te proberen de onderlinge band te herstellen. God is Liefde: ik kan niet in eenheid met God leven en tegelijkertijd verdeeldheid tussen mij en mijn medemens in stand houden.

Ik zou niet weten wat ik moest biechten

Inderdaad: op eigen kracht kom je daar niet altijd achter. Waarschijnlijk zijn er heel wat mensen om ons heen, die echter een hele reeks karakter-zwaktes en minder fraaie handelingen van u kunnen opsommen. Eén van de oorzaken waardoor wij niet weten, dat wij fout zijn geweest, is de gewoonte of gewenning. Wij vinden het gewoon om altijd zus-of-zo op een bepaalde persoon of situatie te reageren.
Iemand die naast een spoorlijn woont, wordt na verloop van tijd niet meer wakker van de trein van twintig voor één ’s nachts of die van half zes ’s morgens.
Daarom is het goed als er iemand ‘van buiten af’ met u meedenkt over de manier waarop u leeft.

Een andere bemoeilijkende factor, is het feit dat we onze eigen beperkingen zo moeilijk kunnen accepteren. We zeggen gemakkelijk iets algemeens zoals: “Ja, ik ben natuurlijk onvolmaakt en daarom ben ik ook wel eens fout tegen anderen geweest.” Maar, o wee, als een ander ons op een fout of gebrek wijst…
Er is dus iets in ons, wat belemmert om onze eigen waarheid onder ogen te durven zien.

Langs jezelf heen leven

We hebben het druk en maken ons druk.
Nemen we ons niet te weinig de tijd om eens over onszelf na te denken ?
Over de vraag, of ik wel goed bezig ben,
… mijn tijd goed indeel,
… of ik dát doe, wat ik ook feitelijk zou willen doen.

Met andere woorden: gewetensonderzoek kost tijd. Maar als ik mijzelf geen vragen stel, kan ik mezelf ook niet leren kennen… ben ik een vreemde voor mezelf…

Waar, wanneer en bij wie kan ik biechten?

Elke vrijdag om 19.40 uur is er na de H. Mis in de kerk gelegenheid om Gods barmhartigheid en genezende liefde te ervaren in een persoonlijke biecht bij de priester die de avondmis heeft gedaan.

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de wekelijkse biechtgelegenheid kunt u ook een afspraak maken met iemand van het pastoraal team. Hun contactgegevens kunt u vinden onderaan onze hoofdpagina.