Wij beschermen uw privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle organisaties en geldt dus ook voor parochies.
Deze privacywetgeving heeft daarom ook betrekking op deze website.

Indien u hierop uw persoonsgegevens aantreft en daar bezwaar tegen heeft, of indien deze gegevens onjuist zijn, dan kunt u ze laten verwijderen of corrigeren door dit bij het parochiebureau te melden.

Dit geldt ook in het geval dat u op een foto of video herkenbaar bent, terwijl u dit niet wenst.