Muziek en Zang

Dameskoor

Doelstelling: Opluistering van eucharistievieringen in de parochiekerk bij huwelijken, jubilea en uitvaarten.
Daarnaast enkele bijzondere kerkelijke vieringen.

Repetities: Maandagmiddag in het Gemeenschapshuis Aen de Wan, Einsteinstraat.

Bestuur:
Voorzitter: Toos van Uum, tel.: 043 361 28 55
Secretaris: Mariet Meeuwsen, tel.: 043 361 51 08
Penningmeester: Annie Beckers, tel.: 043 362 11 06

Dirigente: Bianca Lenssen

Schola Cantorum

De zgn. “gregoriaanse schola” maakt deel uit van het Kon. St. Caeciliakoor, bestaat echter slechts uit heren.

Ze zingen elke 1e en 3e Zondag van de maand, behalve in Juli en Augustus.

Dirigent: Franco Ackermans
Organist: Paul in de Braak

Voor meer informatie, bezoek hun website

Koninklijke Sint Caeciliakoor

Dirigent: Emmanuël Pleijers

Uit de statuten:
De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de zangkunst, zowel kerkelijk als profaan.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van repetities, het organiseren en/of deelnemen aan muziekuitvoeringen, het muzikaal opluisteren van kerkelijke vieringen met inachtneming van de traditionele verbondenheid met de Parochie Sint Petrus’ Banden te Heer, en alle andere activiteiten, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
De vereniging is oorspronkelijk opgericht door Pastoor Hoelen in het jaar 1857.
De directeur (=dirigent) beoordeelt of een kandidaat kan worden toegelaten.

Voor meer informatie bezoek hun website