Honderd jaar kerk in Heer

Organisatie

De festiviteiten werden georganiseerd door
de Stichting Os Toes.

Bestuursleden van deze stichting zijn:
dhr. J. Meusen (tel.: 361 27 74) – voorzitter;
dhr. W. Janssen (tel.: 361 45 19) – secretaris;
dhr. P. Leenders (tel.: 06-22 64 80 29 – penningmeester.

De Stichting benaderde nagenoeg alle Heerder verenigingen en kregen van deze verenigingen de medewerking aan voorbereiding en organisatie van het feest !

Naam van het feest: “100 Jaor Os Toes”.

Wat er allemaal gebeurd is

Op maandag 19 november 2001 werd aan het kerkbestuur het eerste concept-programma aangeboden. Op dinsdag 2 september 2003 presenteerde de Stichting Os Toes het programma aan de Heerder Ondernemers :

In de aanloop naar het jubileumjaar 2005 werden de verenigingen van 2002 t/m 2005 telkenmale uitgenodigd voor de nieuwjaarsrecepties op 1 januari in gemeenschapshuis “Aen de Wan”.

Op 17 oktober 2004 is de kalender van 2005 verschenen met tekeningen van dhr. B. Heuts. Onderwerp: de kerk van Heer; oplage: 1000 stuks. (Uitverkocht)

1 Januari 2005: Aanbieden van het jubileumboek 100 jaar Parochiekerk, Opveld en Huize St. Jozef, waarin opgenomen een uitgebreid hoofdstuk over veldkruisen. Oplage: 500 stuks; coördinator: dhr. H. Aerts. (Uitverkocht)

Zaterdag 14 mei 2005: Jongerendag voor de jeugd van scouting-groepen,voetbalverenigingen, harmonieën en basisscholen in de vorm van een speurtocht; uitlopend in een ontmoeting met Mgr. De Jong.
Aansluitend Eucharistieviering door Mgr. De Jong; deze werd opgeluisterd door kinderkoor Les Coucous en het jeugdorkest van harmonie Heer Vooruit.

Zondag 15 mei 2005: Grote Ommegang (processie) met externe deelname, georganiseerd door de Heerder Processiecommissie. Straatcomité ’s verzorgden de aankleding van hun straten.

Zondagmorgen 22 mei 2005: Pontificale Hoogmis waarin o.a. aanwezig: Bisschop F. Wiertz, Minister Van der Hoeven en Burgemeester Leers.
Vóór de H. Mis werden zij – en andere genodigden – ontvangen in Aen de Wan, waarna zij gezamenlijk vertrokken naar de kerk onder begeleiding van de harmonie en wielerclubs.
Na deze Mis: brunch op het kerkplein. Tijdens deze brunch was er gelegenheid om de parochiële kerkschatten in de kerk bezichtigen. 

Dinsdag 24 mei om 20.00 uur: Verdiepingsavond in zaal “Ridderhof” (= onder de aanleunwoningen van Providentia). Spreker: Mgr. Lescrauwaet. Thema: Samen Kerk zijn.

Zaterdagavond 28 mei: Uniek concert van de drie grote verenigingen in Heer: Kon. St. Ceaciliakoor, Kon. Harmonie Heer en Harmonie Heer Vooruit. Plaats: Het gebouw van school Porta Mosana (voorheen Euro College).

Zondagmiddag 29 mei 2005: Zeskamp met rode-draad-spel waarin tien groepen tegen elkaar streden. Organisatie: dhr. W. Castermans en dhr. W. Ottenheim. Daarna: feestelijke afsluiting.

(Laatst bijgewerkt op 8 juli 2005)