Wie heeft nou er moeite met klonen ?

Een groep stamcellen onder de microscoop (Reuters)

Celbiologen zijn in staat om uit een volwassen lichaamscel een menselijk embryo te klonen. Zij doen dit met de (goede) bedoeling om er stamcellen uit te halen:
Met deze stamcellen hoopt men weefsels te kweken voor de genezing van patiënten met bijvoorbeeld suikerziekte of Parkinson.
Echter:
De ene mens mag niet worden opgeofferd ten behoeve van de therapie van de ander.
Het opofferen van een embryo is ethisch onacceptabel: het doel heiligt niet de middelen. Een embryo moet beschouwd worden als een menselijk persoon met alle rechten van dien.
Het is uiterst verontrustend dat onder de huidige embryowet therapeutisch klonen over een aantal jaren ook in Nederland mogelijk wordt.

De mogelijkheden van een alternatieve therapie zijn nog onvoldoende onderzocht: Men zou wellicht gebruik kunnen maken van volwassen lichaamscellen, waarin eveneens stamcellen voorkomen.