Hier ziet u terug hoe de Kerk in 2011 opnieuw is geschilderd en hoe het ‘probleem’ van de kerktoren is opgelost.

Video schilderen van de Kerk

Laatste fase onderhoud

Weet u het nog, eind 2009? Sommigen vonden het misschien wel grappig, een enkeling vond het geen gezicht en een kerk onwaardig: er groeide een boompje uit de kerktoren !
De firma Haine bood spontaan aan om met hun splinternieuwe hoogwerker het boompje te verwijderen en de voegen te dichten. Dat was natuurlijk een noodmaatregel. Wie goed kijkt, kan zien dat inmiddels de flora weer welig tiert, met name aan de zuid- en westzijde van onze torens. Dit komt doordat op vele plaatsen door verwering de kwaliteit van het voegwerk sterk achteruit is gegaan.
Nog los van de esthetische overwegingen; we kunnen het uiteraard niet hebben dat over een paar jaar de stenen naar onder beginnen te komen. Het probleem heeft zich zover verspreid, dat het niet langer met een hoogwerker kan worden aangepakt.

Inmiddels doet zich een ander fenomeen voor dat geen Heerdenaar zal zijn ontgaan. Wie bij het passeren van de kerk even omhoog kijkt, ziet totaal verweerde en foeilelijke wijzerplaten, die al maanden niet meer de juiste tijd aangeven. En wie de klokslagen telt, bemerkt al snel dat ook daar iets goed fout zit.

Dat aan deze onverkwikkelijke toestanden een einde gaat komen, beloven de steigers die sinds 20 augustus in aanbouw zijn. Het is dus zover!

Onze kerk is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een rijksmonument. Ruim tien jaar geleden heeft het Kerkbestuur in samenwerking met het Bisdom een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, met als doel het verrichten van achterstallig onderhoud aan de interne constructie en aan de buitenzijde van het gebouw. Dit MOP loopt van 2003 tot en met 2012 en kost bijna € 430.000, waarvan 70% door rijk en provincie wordt gesubsidieerd. Vanaf 2013 vervalt deze subsidie.

U kunt het van buitenaf niet zien, maar in het kader van dit onderhoudsplan is in 2004 het houtwerk aan de binnenzijde van de beide torens en op de zolder van de kerk volledig vernieuwd dan wel grondig gerestaureerd. Bovendien zijn in 2005 en in 2011 grote delen van het dak vernieuwd.

De resterende projecten uit het MOP, die (nog net!) subsidiabel zijn, zullen voor het einde van dit jaar worden uitgevoerd. Vandaar – bijvoorbeeld – de plaatsing van de steigers. De torens zullen worden schoongespoten met lauwwarm water, de flora wordt verwijderd, stenen vervangen en waar nodig worden de oppervlakken opnieuw gevoegd. En als de steigers er dan tóch staan, kunnen meteen de wijzers en wijzerplaten gedemonteerd en teruggeplaatst worden.

Maar we hebben nog meer plannen! Om de duivenoverlast te verminderen, zullen pinnetjes worden geplaatst; het dak van de sacristie en van de Mariakapel zal worden vernieuwd en een lekkage in de torenvloer waarop de klokken staan, wordt verholpen. Tot slot zal er hier en daar aan de buitenzijde nog wat schilderwerk plaatsvinden.

Zoals gezegd: van vrijwel al deze activiteiten wordt 70% door de wereldlijke overheid gesubsidieerd. De resterende 30% moet door de parochie zelf worden opgebracht. De restauratie van de glas-in-loodramen (2001), het orgel (2006) en het binnenschilderwerk (begin 2011) vielen buiten de genoemde subsidieregeling en kwamen dus volledig voor onze eigen rekening. De Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden spant zich al jarenlang in om langs andere wegen de benodigde gelden bijeen te brengen. Eén van die wegen gaat via de pastoor en de kapelaan in uw richting: telkens wanneer zij tijdens de eucharistievieringen in het eerste weekend van de maand de collecte aankondigen voor het Groot Onderhoud van de kerk. Zonder uw financiële steun zou de instandhouding van het kerkgebouw niet mogelijk zijn!

Natuurlijk zijn we met het onderhoud van ons kerkgebouw nooit helemaal klaar. U weet wel hoe dat gaat met uw eigen woning. Maar we mogen toch wel zeggen, dat we op het punt staan van de finishing touch. Nog even en dan kunnen we weer tientallen jaren vooruit!