Orgelbouwer Verschueren startte medio april 2006 met de restauratie van het orgel; zes weken later was deze gereed en gekeurd.
De totale kosten bedroegen ongeveer 35.000,00 euro.
Het Nationaal Restauratiefonds subsidieerde daarvan 70 %; de overige kosten werden grotendeels gedekt door een schenking van de Stichting Os Toes ter herinnering aan het 100-jarig bestaansfeest van de kerk, dat wij het jaar daarvoor uitgebreid hebben kunnen vieren dankzij de inzet van deze stichting.
Daarnaast ontving het Kerkbestuur nog een donatie van 1000 euro van de Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel.