Processiegallerij

Processie 2010

Processie 2011

Processie Heer in zon, Zweet en zaligheid

Ze waren weer allemaal present: de grote Heerder verenigingen: om mee te trekken in onze jaarlijkse Pinksterprocessie. En daarnaast waren er zovele anderen, zoals de communicantjes van dit en volgend jaar, die alvast konden leren hoe het er in een processie aan toe gaat.
Toen ik de monstrans droeg met daarin het Heilig Sacrament, zag ik vanonder de hemel (prachtig woord) in de verte de Heerder mannengroep, die hard bezig is er een goede traditie van te maken om mee te lopen, en – wat dichterbij – de communicantjes, die het wel leuk vonden dat er mensen langs de kant stonden toe te kijken. Nog dichter bij mij liepen mijn naaste medewerkers: misdienaars en acolieten die er een eer in stellen om zoveel mogelijk wierook te produceren (geur van heiligheid) en met belletjes de komst van de Heer in het Sacrament aan te kondigen. Om mij heen: kerkbestuursleden en anderen in stemmig zwarte mantels om Ons Heer te begeleiden, en achter mij mensen die Hem willen volgen (letterlijk en figuurlijk). Met dat groepje om mij heen hebben we heel wat gebeden voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle Heerdenaren, en – meer in het bijzonder – voor allen die langs de processieroute stonden. Dan had je nog de hemeldragers die zich in het zweet hebben gewerkt om de hemel te dragen en volgens mij daarmee de hemel hebben verdiend.
Ik spreek dus over degenen die ik kon zien terwijl ik in de processie liep, maar daarnaast waren er die honderden anderen die hebben gelopen, gedragen, gemusiceerd, gezongen, georganiseerd en gecoördineerd. Het rijtje is nog niet af, want al degenen die hebben toegekeken, geknield en versierd, horen op hun manier toch ook bij de processie. En die was – God zij dank – ook dit jaar weer mooi en waardig. Na een week van onbestendig weer was het op Pinksterzondag aangenaam stralend, en zo zalig dat het een Zalig Pinksteren werd.

Pastoor P. Horsch

Processie 2012

Wanneer het afspelen begint, ga dan met de muisaanwijzer over een afbeelding en
klik op het wieltje om een betere kwaliteit te kiezen.
Onder de meeste afbeeldingen staat een korte tekst, die echter misschien niet
zichtbaar is als de knoppenbalk wordt getoond. Ga in dat geval met de muisaanwijzer
af van het YouTube-scherm.

Pinksterprocessie in Heer resultaat van gemeenschapszin

In Ons Weekblad van 30 mei 2012 stond een mooie foto-reportage van onze Pinksterprocessie, waarvoor dank aan Jef Fouraschen voor het maken van de foto’s en aan de redactie voor de plaatsing ervan.
Alleen dát al laat zien hoezeer we op elkaar zijn aangewezen, maar dan ook door samenwerking in staat zijn om iets stralends tot stand te brengen. Zonder de processiecommissie zouden we nooit 390 deelnemers op de been gekregen hebben (ja, Rob Magermans heeft ze allemaal geteld). En zo kunnen we nog wel even doorgaan: Waar zouden we zijn zonder de medewerking van de Heerder verenigingen, of zonder die mannen en vrouwen die op Pinksterzondag bereid waren om voor dag en dauw op te staan en de route te sieren.
De processie eindigde – zoals altijd – op het kerkplein. Maar midden daarop stonden twee auto’s geparkeerd ondanks een nadrukkelijk verzoek middels brieven, bordjes en een oproep in Ons Weekblad en deze site om de parking vrij te houden. Geen nood: de ene werd met man en macht naar de zijkant geduwd, getild en getrokken; de andere werd omsingeld door de Heerder Mannengroep, daardoor goed gecamoufleerd en dus onzichtbaar gemaakt.
Het had trouwens ook kunnen regenen, die dag, edoch de Grote Baas had het anders beschikt en we waren er maar wát blij om. Waar ik zelf bijzonder blij om ben, is, dat Hij er heel wat op de knieën heeft gekregen. Zo hebben velen van geloof, eerbied, en – tegenwoordig mag je dat ook wel zeggen – van moed getuigd. Heer en de Heer: bedankt!

Pastoor P. Horsch

Processie 2013

Processie 2015

Bekijk de video hiernaast van de processie van Pinksteren, zondag 24 mei 2015.

Om een betere kwaliteit te kiezen: ga wanneer het afspelen begint, met de muisaanwijzer over YouTube-scherm en klik op het wieltje.

Onder de meeste afbeeldingen staat een korte tekst, die echter misschien niet zichtbaar is als de knoppenbalk wordt getoond. Ga in dat geval met de muisaanwijzer af van het YouTube-scherm.