Parochiebureau

Bij het Parochiebureau kunt u voor de meest elementaire zaken terecht, zoals het bestellen van H. Missen en vele andere zaken die hierna verder zullen worden omschreven. Ook en vooral moet het Parochiebureau dienen ter ontlasting van de parochiepriesters teneinde voor de parochianen van de parochies beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van hun pastorale taken.

Het inrichten van het Parochiebureau impliceert een grote concentratie van werkzaamheden op één plaats waarbij de uitvoering veelal, als voorheen, door meerdere personen zal blijven gebeuren maar vanuit het Parochiebureau zal gestuurd en gecoördineerd worden.
Er worden werkzaamheden uitgevoerd die zijn gericht op o.a. Liturgie (misintenties, ziekenbezoek etc), Catechese (inplannen van parochie- en schoolcatechese, voorbereiden van doopvieringen etc.), Parochiële dienstverlening (Kerkledenadministratie etc.) en Organisatie (Postbehandeling, Inschrijvingen, Uittreksels etc.)

Het Parochiebureau is gehuisvest in de pastorie aan de Oude Kerkstraat 10, 6227 SR – Heer/Maastricht.
Het is geopend op maandag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Het telefoonnummer is 043 361 00 28 maar persoonlijk afspraken maken of vragen stellen is ook mogelijk tijdens de genoemde tijden. Verder is het parochiebureau ook via e-mail bereikbaar parochiebureau@heerdeheeg.nl