Priesterwijding diaken Jean Leonard

As God bleef wordt op 25 mei a.s. onze nieuwe kapelaan Jean Leonard tot priester gewijd in de kathedraal van Roermond. Save the date!

Reacties zijn gesloten.