Uitnodiging 1e H. Mis Jean-Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024

U bent van harte uitgenodigd  voor de Eerste H. Mis van Jean Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024 om 9.45 uur in de St. Petrus Bandenkerk in Heer (Dorpstraat 78, Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om hem te feliciteren in het gemeenschapshuis Aen de Wan (Einsteinstraat 32, Maastricht) van 11.30 tot 13.30 uur.
De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 25 mei 2024 om 10.30u  in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.
Hiervoor bent u ook van harte uitgenodigd.

Afscheidsbericht Kapelaan Slaven

Beste mensen,

zoals u al waarschijnlijk gehoord heb, heb ik een nieuwe benoeming gekregen in de parochies omtrent Gennep en zal ik met verdriet, maar toch vervuld van dankbaarheid de parochies in Maastricht Oost moeten verlaten.

Omdat het allemaal snel gaat gebeuren heb ik samen met pastoor afscheidsmissen gepland in de kerken waar ik werkzaam was. 

20 januari om 17.30uur Scharn
21 januari 9.45uur Heer en 11.30uur De Heeg 
27 januari 19.00uur Heugem
28 januari 11.00uur Amby

U bent van harte uitgenodigd en tevens wil ik u ook uitnodigen voor mijn verwelkomstmis op zondag 4 februari om 10 uur in de kerk van Gennep. Na de mis is ook een receptie waar u ook van harte welkom bent!

Ik dank jullie allemaal, samen met pastoor, voor een hele fijne samenwerking

Bid voor mij, ik bid voor u

Kapelaan Slaven